30 juli 2019

Verantwoord bosbeheer kan wilde dieren beschermen

Het verantwoord kappen van bomen kan bijdragen aan de bescherming van wilde dieren, en beschermde gebieden behouden als leefgebied voor vele soorten in de Amazone. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Puerto Rico en WWF, gepubliceerd in Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Het onderzoek, uitgevoerd in de regio Madre de Dios in Peru, richtte zich op Forest Stewardship Council (FSC)-gecertificeerd bosbeheer en de impact hiervan op biodiversiteit. Bossen waar volgens FSC-normen gekapt wordt, bevatten een grotere rijkdom aan bijvoorbeeld amfibieën, insecten en apen én tonen meer overeenkomsten met onverstoorde bosgebieden dan niet-gecertificeerde gebieden.

Jaguars

Houtkap met een lage intensiteit heeft bijvoorbeeld weinig invloed op zoogdieren, zoals de jaguar. Wanneer de jacht gereguleerd is, zijn jaguars net zo te vaak te vinden in FSC-bossen als in bossen waar helemaal niet gekapt wordt. Insecten en amfibieën hebben baat bij weinig verstoring van hun leefgebied, een norm die verplicht is voor FSC-concessies.

Biodiversiteit

Een belangrijke uitkomst, aangezien bijna een derde van al het tropisch bosgebied wereldwijd bestemd is voor houtproductie. Commerciële houtkap kan, als deze slecht uitgevoerd wordt, ecosystemen aantasten en leefgebied fragmenteren. Dat vormt een bedreiging voor de biodiversiteit.

De onderzoekers in Peru gebruikten hun mobiele telefoons om audiomonsters te nemen van honderden soorten vogels, insecten, amfibieën en apen in drie gebieden, waarvan twee FSC-gecertificeerd en één niet-gecertificeerd. Hoewel de resultaten in Peru bemoedigend zijn, gelden ze niet noodzakelijkerwijs voor andere locaties. Het resultaat is afhankelijk van onder meer het ecosysteem in het bos, de houtkapmethodes en het bosbeheer. Om oplossingen te ontwikkelen die werken voor zowel mensen als wilde dieren en hun leefgebieden, zijn monitoring van de biodiversiteit op de lange termijn en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuws en inspiratie in je mailbox