Karsten Reiniers / ARK Rewilding Nederland
23 maart 2023

De rivieren zijn van ons allemaal

Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met teveel, of juist te weinig water. Toch is de natuur voor velen van ons nog geen vanzelfsprekende bondgenoot. Langs onze rivieren is voldoende ruimte voor meer natuur, maar de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied nu krijgen, is te beperkt.

WWF & ARK: “De rivieren zijn van ons allemaal, van de otter, de steur en de mens."

De overheid is op dit moment bezig om ons rivierenbeleid te herzien. In het najaar van 2023 wordt vervolgens een langetermijnplan gepubliceerd, het zogenoemde Integraal Rivier Management (IRM). Dat is volgens ARK Rewilding Nederland (ARK) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) dé kans om te kiezen voor natuur als bondgenoot.

Meer veiligheid én meer biodiversiteit

Bas Roels, rivierenexpert van WWF: “In ons actieplan 'Ruimte voor Levende Rivieren' onderbouwen we dat de keuze voor meer natuur door alle uiterwaarden tot natuurlijker gebied om te vormen, enorm bijdraagt aan de doorvoercapaciteit van de rivier en ons zo veiliger houdt bij hoogwater.

Tegelijkertijd kan er op grote schaal rivierbos ontstaan en is er weer plek voor bijvoorbeeld de otter en de zwarte ooievaar. Door nevengeulen aan te leggen, waar een deel van rivierwater doorheen stroomt, geven we de rivier weer haar natuurlijke karakter terug en kunnen andere verdwenen diersoorten ook terugkeren.

En dit alles is mogelijk op een manier die ook nog eens de bevaarbaarheid van de rivieren voor de binnenvaart verbetert. Een win-win dus.”

Otter, credit Ark Rewilding Nederland.jpg
© ARK Rewilding Nederland

Kiezen voor de rivier en voor onszelf

Met deze aanpak behalen we onze wettelijk verplichte natuurdoelen. Door op deze manier ons rivierenbeleid aan te passen, realiseren we niet alleen zo’n 33.500 hectare nieuwe riviernatuur en krijgen we weer echt levende rivieren, maar werken we ook aan hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid.

Bart Beekers, rivierenexpert van ARK: “Kiezen voor levende rivieren is niet alleen kiezen voor natuur, het is ook kiezen voor onszelf, voor mensen. Werken volgens ons actieplan zou een enorm natuurgebied in de achter- en voortuin van miljoenen burgers opleveren, waar volop recreatie kan zijn, zonder de natuur te schaden."

"Het levert extra banen en inkomsten op, verbetert het vestigingsklimaat en het heeft een positieve invloed op onze gezondheid en op ons geluksgevoel.”

Rivieren NL.jpg
De Millingerwaard, hét voorbeeld van grootschalige natuurontwikkeling in het rivierengebied © Peter Veldt/Bureau Stroming/ARK Rewilding Nederland

Onze oproep voor meer natuur in rivierenbeleid

Roels en Beekers: “Daarom onze oproep aan de overheid om bij het maken van dit nieuwe beleid, het belang van natuur en mens voorop te zetten en niet als sluitpost. Alle functies van de rivier, zowel economisch als ecologisch, voor mens en dier, zijn perfect te combineren, kies daarom voor meer riviernatuur. De rivieren zijn van ons allemaal.”

Kijk op de website van het programma Ruimte voor Levende Rivieren voor het actieplan, alle achtergrondrapporten en op de site van ARK Rewilding Nederland voor de excursies waar je aan mee kan doen.

Gerelateerde artikelen

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info
Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.
Meer info
Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

WWF: Nederland maak van de Europese natuurherstelwet geen tandenloze tijger

Nederland probeert samen met een aantal andere lidstaten het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke Europese Natuurherstelwet af te zwakken. Minister Van der Wal heeft ook op een oproep van het Wereld Natuur Fonds en andere organisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Het kabinet verwijst hierbij naar de huidige stikstofcrisis.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).