Neil Ever Osborne WWF-US
05 december 2022

Om de natuur te redden mag de VN Biodiversiteitstop in Montreal niet falen

De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) die deze week begint, is een niet te missen kans om het almaar snellere verlies van biodiversiteit en de groeiende voedselonzekerheid aan te pakken. Er moet een ambitieuze wereldwijde overeenkomst gesloten worden om de natuur en de biodiversiteit te redden. Zij zijn immers de basis van onze levens. 

Op de biodiversiteitsconferentie worden plannen afgesproken voor de komende tien jaar. Dit is hét moment om een golf van verandering in gang te zetten ten gunste van natuur en mens.

Van 7 tot 19 december komen in Montreal, Canada, 196 landen bijeen om nieuwe wereldwijde doelstellingen en een actieplan voor de natuur voor 2030 te maken. Deze plannen moeten de wereld op een nieuwe koers zetten om het alarmerende biodiversiteitsverlies aan te pakken. Maar het is ook van vitaal belang voor het bestrijden van de klimaatcrisis, voor voedsel- en waterzekerheid, het verminderen van onze kwetsbaarheid voor toekomstige pandemieën en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

We kunnen niet nog eens 10 jaar tijd verliezen: nú is het moment

De doelen die wereldleiders 10 jaar geleden stelden voor de biodiversiteit op aarde zijn allemaal niet gehaald. De biodiversiteit is alleen maar slechter geworden. 1 miljoen soorten dreigen uit te sterven door de manier waarop wij leven en de natuur uitbuiten. Wereldwijd is de gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2016 met 69% afgenomen.

We overvragen onze planeet. De manier waarop wij mensen produceren en consumeren is de belangrijkste oorzaak van het verlies van natuur. Alleen als we systematisch anders omgaan met de natuur kunnen we verdere achteruitgang stoppen en natuur en biodiversiteit herstellen.

Natuurpositief

WWF roept op tot een ambitieus wereldwijd Biodiversiteitsakkoord vergelijkbaar met het Parijsakkoord voor het klimaat en wil dat politici en wereldleiders beslissingen nemen die niet ten koste gaan van de natuur, maar juist bijdragen aan bescherming en herstel ervan.

Het akkoord moet onmiddellijke actie mogelijk maken. Alleen dan kunnen we het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe roepen en in de richting gaan van een natuurpositieve wereld. Dit betekent dat we aan het eind van het decennium meer natuur hebben dan nu.

Om dat te bereiken moet in 2030 30% van land, zee en zoetwater beschermd zijn en aangetaste ecosystemen hersteld. Dat kan alleen slagen als de overige 70% duurzaam wordt beheerd en de andere doelen, zoals de transformatie van ons voedselsysteem, worden gerealiseerd. De rechten van inheemse en lokale gemeenschappen moeten daarbij volledig zijn gewaarborgd.

Aan onze wereldleiders: we rekenen op jullie

De alarmbellen rinkelen

"We verliezen biodiversiteit in een alarmerend tempo. We zijn de helft van alle warmwaterkoralen ter wereld kwijt en elke twee seconden verdwijnen er bossen ter grootte van een voetbalveld. In minder dan 50 jaar zijn de populaties van wilde dieren wereldwijd met tweederde afgenomen. De toekomst van de natuur staat op het spel. Maar de natuur is veerkrachtig - en met een sterk mondiaal akkoord dat aanzet tot dringende actie kan ze terugveren", zegt Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International.

Falen is geen optie

"De natuur heeft de antwoorden op veel van 's werelds meest dringende uitdagingen. Falen tijdens COP15 is geen optie. Dat zou het risico van pandemieën vergroten, de klimaatverandering verergeren waardoor het onmogelijk wordt de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, en de economische groei afremmen - waardoor de armste mensen kwetsbaarder worden voor voedsel- en wateronzekerheid.

Om de natuurcrisis aan te pakken, moeten de regeringen het eens worden over een natuurpositieve doelstelling die de wereld verenigt om meer van de natuur op de planeet te beschermen en tegelijkertijd zo veel mogelijk te herstellen en onze productiesectoren om te vormen zodat zij mét de natuur werken, en niet ertegen. Na vele beloftes en toezeggingen is het in Montreal voor de leiders tijd om resultaten te boeken voor mens en planeet."

Erosie van de kust bij Alaska WW2129561

Doen wat je belooft

Om ervoor te zorgen dat de landen in de praktijk daadwerkelijk actie ondernemen, en daar budgetten voor vrijmaken, is een sterk uitvoeringsmechanisme nodig. Het is een essentieel element in de afspraken dat landen ertoe verplicht de vooruitgang te toetsen aan de doelstellingen en indien nodig de actie op te voeren.

Wat is er nodig voor een toekomst voor de natuur:

  • 30% van land, zee en zoetwater beschermen en aangetaste ecosystemen herstellen, en de overige 70% duurzaam beheren in 2030.
  • De voetafdruk van voedselproductie en - consumptie halveren.
  • Nature-based Solutions toepassen.
  • Financiële stromen vergroenen en schadelijke subsidies afschaffen.
  • Afspraken gemaakt op COP15 snel en meetbaar implementeren en bijstellen wanneer nodig.
  • Erkenning van het leiderschap en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen bij het behoud van biodiversiteit.

Gerelateerde artikelen

Ook in de Emiraten zijn voedselbossen een hot topic

Voor het eerst staan landbouw en voedsel hoog op de agenda op de VN-Klimaattop in Dubai. Daarom is WWF-NL's voedsel- en landbouwexpert Natasja Oerlemans er dit keer ook bij. Op de enige vrije dag van de top nam ze een kijkje bij een landbouwproject van de collega's van Emirates Nature-WWF. Ze doet verslag van haar bezoek in dit blog.
Meer info
Rode Kruis

Rode Kruis en WWF over klimaattop: “Werk met de natuur om klimaatrampen te voorkomen”

Terwijl wereldleiders bijeenkomen op de VN-klimaattop in Dubai, roepen het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) hen op om de natuur als bondgenoot te omarmen in de strijd tegen de klimaatcrisis.
Meer info
Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK

Voedsel en landbouw eindelijk onderdeel van de klimaatafspraken?

In dit blog vertelt WWF-NL's voedsel- en landbouwexpert Natasja Oerlemans over de kansen van voedsel en landbouw. 
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).