ERFSTELLING OF LEGAAT

Richard Barrett / WWF-UK

Bepaalde gebeurtenissen kunnen u doen beseffen wat er belangrijk is in uw leven. Hoe wil ik herinnerd worden? Wat kan ik de wereld meegeven? Ook na uw overlijden kunt u ervoor zorgen dat de wereld een stukje groener wordt. Zo kunt u ervoor kiezen na te laten aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland. Zodat generaties na u kunnen blijven genieten van alle pracht die de natuur te bieden heeft. Voor een wereld in harmonie met mens en natuur.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Als u wilt nalaten aan een goed doel, dan kan dat alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt.

Er zijn verschillende manieren waarmee u iets kunt nalaten in een testament. U kunt kiezen voor een legaat of een erfstelling. We leggen u graag uit wat deze termen betekenen en waarin ze verschillen.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u een persoon, organisatie en/of goed doel tot uw erfgenaam. Nadat alle kosten, schulden en legaten zijn afgetrokken van uw vermogen, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder deze erfgenamen. Het voordeel van nalaten aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, is dat er geen belasting betaald hoeft te worden. Zo komt uw nalatenschap volledig ten goede aan onze missie.

We geven u graag twee voorbeelden hoe een erfstelling in een testament kan worden vastgelegd:

  1. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’
  2. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenamen: Voor 50% van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X & voor 50% van mijn nalatenschap Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’

Legaat

Met een legaat bepaalt u dat een door u vastgesteld bedrag, een bepaald percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed, nagelaten wordt aan een persoon of organisatie. Indien u een legaat nalaat aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, hoeft daar ook geen belasting over betaald te worden. Bij een legaat laat u een geldbedrag, een bepaald percentage of een specifiek goed na aan de persoon of organisatie die u benoemd heeft in uw testament, zonder dat deze verder bij de afwikkeling van de erfenis betrokken raakt.

Twee voorbeelden hoe een legaat in een testament kan worden vastgelegd, zijn:

  1. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag groot X.’
  2. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag ter grootte van 25% van het saldo van mijn nalatenschap.’

Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan u hierin adviseren.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Hoe u uw nalatenschap wilt regelen is natuurlijk een erg persoonlijke overweging. Wij denken daarin graag met u mee. Wilt u nalaten aan een specifiek project of landschap van WWF-NL? Bijvoorbeeld omdat een ontmoeting met een uniek dier u altijd is bijgebleven of een bezoek aan een bepaald landschap.

Er zijn vele mogelijkheden voor een nalatenschap op maat. Wilt u liever dat WWF-NL het geld daar kan besteden waar dat het hardste nodig is, dan kunt u nalaten aan algemene natuurbescherming. Neemt u gerust contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat uw wensen zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van uw testament.

Meer informatie?

Wilt u graag nog meer informatie over nalaten aan het Wereld Natuur Fonds? In onze brochure nemen we de stappen met u door voor het opstellen van uw testament. Of neem persoonlijk contact op met onze relatiemanager nalatenschappen, Liedewey de Haas. 

Persoonlijk contact

Liedewey de Haas
Relatiemanager Nalatenschappen

E-mail: lhaas@wwf.nl

Telefoon: 030-6937309

Brochure aanvragen

Vraag onze brochure aan: met praktische informatie, ervaringen en advies

Nu aanvragen

Resultaten & Updates

Bas Meelker WWF

Reactie WWF-NL op onderhandelaarsakkoord 2024

Lees hier de reactie van WWF-NL op het onderhandelaarsakkoord van mei 2024.
Meer info
Casper Douma

In beeld: Caribische koraalriffen toen en nu

WWF lanceert een online tentoonstelling over de geschiedenis van koralen in het Nederlands Caribisch gebied.
Meer info
SEPA

Nieuw recordaantal verouderde dammen verwijderd in Europa

Hier plaats je een kort introductietekstje. Dit wordt getoond in de interne zoekmachine en in het verzamelmenu (waar alle nieuwsberichten verzameld staan).
Meer info
Interholco

Meer gorilla's, luipaarden en olifanten in tropische bossen met FSC-certificering

Hier plaats je een kort introductietekstje. Dit wordt getoond in de interne zoekmachine en in het verzamelmenu (waar alle nieuwsberichten verzameld staan).
Meer info
Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd vandaag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”
Meer info
©Vincent Kneefel / WWF Nederland

5e massale koraalverbleking op het Great Barrier Reef in 8 jaar

WWF-Australië is zeer bezorgd over de nieuwe massale koraalverbleking op het Groot Barrièrerif. Het is al de 5e sinds 2016.Er is sprake van massale koraalverbleking als door hittestress koralen in een groot gebied verbleken.
Meer info