ERFSTELLING OF LEGAAT

Richard Barrett / WWF-UK

Bepaalde gebeurtenissen kunnen u doen beseffen wat er belangrijk is in uw leven. Hoe wil ik herinnerd worden? Wat kan ik de wereld meegeven? Ook na uw overlijden kunt u ervoor zorgen dat de wereld een stukje groener wordt. Zo kunt u ervoor kiezen na te laten aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland. Zodat generaties na u kunnen blijven genieten van alle pracht die de natuur te bieden heeft. Voor een wereld in harmonie met mens en natuur.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Als u wilt nalaten aan een goed doel, dan kan dat alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt.

Er zijn verschillende manieren waarmee u iets kunt nalaten in een testament. U kunt kiezen voor een legaat of een erfstelling. We leggen u graag uit wat deze termen betekenen en waarin ze verschillen.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u een persoon, organisatie en/of goed doel tot uw erfgenaam. Nadat alle kosten, schulden en legaten zijn afgetrokken van uw vermogen, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder deze erfgenamen. Het voordeel van nalaten aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, is dat er geen belasting betaald hoeft te worden. Zo komt uw nalatenschap volledig ten goede aan onze missie.

We geven u graag twee voorbeelden hoe een erfstelling in een testament kan worden vastgelegd:

  1. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’
  2. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenamen: Voor 50% van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X & voor 50% van mijn nalatenschap Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’

Legaat

Met een legaat bepaalt u dat een door u vastgesteld bedrag, een bepaald percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed, nagelaten wordt aan een persoon of organisatie. Indien u een legaat nalaat aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, hoeft daar ook geen belasting over betaald te worden. Bij een legaat laat u een geldbedrag, een bepaald percentage of een specifiek goed na aan de persoon of organisatie die u benoemd heeft in uw testament, zonder dat deze verder bij de afwikkeling van de erfenis betrokken raakt.

Twee voorbeelden hoe een legaat in een testament kan worden vastgelegd, zijn:

  1. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag groot X.’
  2. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag ter grootte van 25% van het saldo van mijn nalatenschap.’

Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan u hierin adviseren.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Hoe u uw nalatenschap wilt regelen is natuurlijk een erg persoonlijke overweging. Wij denken daarin graag met u mee. Wilt u nalaten aan een specifiek project of landschap van WWF-NL? Bijvoorbeeld omdat een ontmoeting met een uniek dier u altijd is bijgebleven of een bezoek aan een bepaald landschap.

Er zijn vele mogelijkheden voor een nalatenschap op maat. Wilt u liever dat WWF-NL het geld daar kan besteden waar dat het hardste nodig is, dan kunt u nalaten aan algemene natuurbescherming. Neemt u gerust contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat uw wensen zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van uw testament.

Meer informatie?

Wilt u graag nog meer informatie over nalaten aan het Wereld Natuur Fonds? In onze brochure nemen we de stappen met u door voor het opstellen van uw testament. Of neem persoonlijk contact op met onze relatiemanager nalatenschappen, Liedewey de Haas. 

Foto van Liedewey de Haas

Persoonlijk contact

Liedewey de Haas
Relatiemanager Nalatenschappen

E-mail: lhaas@wwf.nl

Telefoon: 030-6937309

Brochure aanvragen

Vraag onze brochure aan: met praktische informatie, ervaringen en advies

Nu aanvragen

Resultaten & Updates

Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Belangrijke stap voor de natuur: Europa stemt voor sterke wet tegen wereldwijde ontbossing

1,2 miljoen mensen deden een oproep via #together4forest en hun stem is gehoord! Het Europees parlement heeft gestemd voor een sterke Europese bossenwet. Een belangrijke stap om producten waarvoor natuur vernietigd is van de Europese markt te weren.
Meer info
Edward Parker / WWF

Nederlandse import heeft grote impact op natuurverlies wereldwijd

Handelsland Nederland heeft een cruciale rol in het stoppen van wereldwijde ontbossing en andere natuurvernietiging. Dat laat het nieuwe WWF-NL rapport The impact of Dutch imports on nature loss worldwide zien.

Voor de productie van onze vraag naar soja, palmolie, maïs, kokosnoot, cacao, koffie, rundvlees & leer en hout is jaarlijks een oppervlak van vier keer Nederland nodig in landen als Brazilië, Kameroen en Indonesië. Landen waar de productie nog steeds gepaard gaat met natuurvernietiging en schending van mensenrechten.
Meer info
Alain Compost / WWF

Wereldwijde oproep aan centrale banken voor actieplan klimaat- en biodiversiteitscrisis

Samen met ruim 90 wetenschappers, denktanks en internationale organisaties doet WWF een wereldwijde oproep aan centrale banken om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken. Dat is nodig om zowel de planeet als een stabiele economie te beschermen.
Meer info
Natuurmonumenten / Alexander-Cox

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel.
Meer info
Elephant Connection

Grootschalige olifantentelling van start in KAZA

De komende maanden zullen de vele olifanten in het grensoverschrijdende natuurgebied Kavango-Zambezi systematisch worden geteld. Een enorme klus: KAZA is 520.000 km² groot, ruim twee keer de oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk.
Meer info

Meer zwarte maar minder witte neushoorns in Afrika

IUCN onderzocht de populatie neushoorns in Afrika. Zwarte en witte neushoorns vertonen verschillende trends terwijl illegale handel een grote bedreiging blijft.
Meer info