ERFSTELLING OF LEGAAT

Richard Barrett / WWF-UK

Naarmate mensen een dagje ouder worden, gaan sommige vragen vaker een rol spelen. Wat is belangrijk in mijn leven? Hoe wil ik herinnerd worden? Wat kan ik de wereld meegeven? Ook na uw overlijden kunt u ervoor zorgen dat de wereld een stukje groener wordt. Zo kunt u ervoor kiezen na te laten aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland. Zodat generaties na u kunnen blijven genieten van alle pracht die de natuur te bieden heeft. Voor een wereld in harmonie met mens en natuur.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Er zijn verschillende manieren om uw nalatenschap te regelen. Zo kunt u kiezen voor een legaat of een erfstelling. Op deze pagina leggen we u graag uit wat deze termen betekenen en waarin ze verschillen.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u een persoon, organisatie en/of goed doel tot uw erfgenaam. Nadat alle kosten, schulden en legaten zijn afgetrokken van uw vermogen, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder deze erfgenamen. Het voordeel van nalaten aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, is dat er geen belasting betaald hoeft te worden. Zo komt uw nalatenschap volledig ten goede aan onze missie, een wereld waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

We geven u graag twee voorbeelden hoe een erfstelling in een testament kan worden vastgelegd:

  1. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’
  2. ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenamen: Voor 50% van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X & voor 50% van mijn nalatenschap Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland.’

Legaat

Met een legaat bepaalt u dat een door u vastgesteld bedrag, een bepaald percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed, nagelaten wordt aan een persoon of organisatie. Indien u een legaat nalaat aan een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds, hoeft daar ook geen belasting over betaald te worden. Bij een legaat laat u een geldbedrag, een bepaald percentage of een specifiek goed na aan de persoon of organisatie die u benoemd heeft in uw testament, zonder dat deze bij de afwikkeling van de erfenis betrokken raakt.

Twee voorbeelden hoe een legaat in een testament kan worden vastgelegd, zijn:

  1. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag groot X.’
  2. ‘Ik legateer aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland een bedrag ter grootte van 25% van het saldo van mijn nalatenschap.’

Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan u hierin adviseren.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Hoe u uw nalatenschap wilt regelen is natuurlijk een erg persoonlijke overweging. Wij denken daarin graag met u mee. Wilt u nalaten aan een specifiek project of landschap van WWF-NL? Bijvoorbeeld omdat een ontmoeting met een uniek dier u altijd is bijgebleven, of een bezoek aan een bepaald landschap.

Er zijn vele mogelijkheden voor een nalatenschap op maat. Wilt u liever dat WWF-NL het geld daar kan besteden waar dat het hardste nodig is, dan kunt u nalaten aan algemene natuurbescherming. Neemt u gerust contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat uw wensen zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van uw testament.

Meer informatie?

Wilt u graag nog meer informatie over nalaten aan het Wereld Natuur Fonds? In onze brochure nemen we de stappen met u door voor het opstellen van uw testament. Of neem persoonlijk contact op met onze relatiemanager nalatenschappen, Liedewey de Haas. 

Foto van Liedewey de Haas

Persoonlijk contact

Liedewey de Haas
Relatiemanager Nalatenschappen

E-mail: lhaas@wwf.nl

Telefoon: 030-6937309

Brochure aanvragen

Vraag onze brochure aan: met praktische informatie, ervaringen en advies

Nu aanvragen

Resultaten & Updates

naturepl.com / Francois Savigny / WWF

Verdubbeling aantal tijgers in Nepal

Goed nieuws voor tijger in Nepal! Dankzij goede bescherming van de belangrijkste leefgebieden van tijgers, samenwerking met lokale gemeenschappen en aanpak van stroperij en illegale handel in wilde dieren is het aantal tijgers in het wild meer dan verdubbeld.
Meer info
Adriano Gambarini / WWF Living Amazon Initiative / WWF-Brazil

Versterking voor de beste beschermers van het bos

Inheemse gebieden spelen een belangrijke rol in het behoud van de Amazone. De inheemse gemeenschappen – de beste beschermers van het bos die vaak al eeuwen verbonden zijn met hun land – bewaken deze gebieden goed. De afgelopen 35 jaar vond slechts 1,6 procent van alle ontbossing in Brazilië plaats in deze beschermde regio’s.
Meer info
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte

Open brief aan de Rabobank

We staan in Nederland voor grote uitdagingen om biodiversiteit te herstellen, ons aan te passen aan klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren waarbij een gezonde lucht, voldoende en schoon water, en een levende bodem een vanzelfsprekendheid wordt. Een transitie naar een natuurvriendelijke kringlooplandbouw is hiervoor van cruciaal belang.
Meer info
Rob Doolaard

Rode Lijst IUCN: Alle steursoorten met uitsterven bedreigd

Wereldwijd zijn alle 27 steursoorten met uitsterven bedreigd volgens de nieuwe Rode Lijst van IUCN die vandaag is verschenen.
Meer info
WWF / Humberto Tan

Inheemse bomen en exotisch fruit

Zoals je misschien wel weet was het prachtige Atlantisch Regenwoud ooit 30 keer zo groot als Nederland. Door grootschalige ontbossing verdween maar liefst 85 procent van dit gebied. En dat terwijl dit regenwoud het leefgebied is van de jaguar, de tapir en wel duizend soorten vogels. Ook is het onmisbaar voor ons als mens: het Atlantisch Regenwoud voorziet 30 procent van de Zuid-Amerikaanse bevolking van drinkwater en slaat enorme hoeveelheden CO2 op. Samen met partners als SAVE Brasil en lokale boeren werken we aan het herstel van dit belangrijke gebied.
Meer info

Europa staat (weer) in brand

Jaar op jaar lezen we berichten over hoge temperaturen, bosbranden en veel slachtoffers. We hadden enorm gehoopt dit jaar ander nieuws te kunnen brengen, maar helaas. Ook dit jaar breken de branden weer record na record. Hoge temperaturen, droogte en harde wind zorgen voor grote en oncontroleerbare vuurzeeën.
Meer info