Arthur de Bruin

Meer natuur tegen klimaatverandering

Onze oplossing voor de klimaatcrisis: méér natuur. Help jij ons om deze oplossing nog meer onder de aandacht te brengen? Geef je stem!

Aantal stemmen
7.374
Stemmen nodig
10.000

Meer natuur, vandaag nog

De urgentie van klimaatverandering kan niet langer worden genegeerd. We worden geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden, voedseltekorten, watertekorten, stijgende temperaturen, verwoestende overstromingen en verlies aan biodiversiteit. Het afgelopen jaar was een alarmerende wake-up call voor de wereld.

Maar we hebben een krachtig wapen tot onze beschikking - natuur. Wanneer we natuur inzetten als een oplossing, staan we sterker in de strijd tegen de klimaatcrisis. Meer natuur zorgt voor meer CO2-opname en dus afkoeling, meer veiligheid, meer biodiversiteit en voldoende voedsel en water voor iedereen.

Voorbeelden: hoe helpt meer natuur ons?

Wat bereik je met jouw stem?

Samen kunnen we deze oplossingen onder de aandacht brengen. Bij politici in Den Haag en Brussel, bij ministers en ambtenaren die beleid maken, bij de directeuren van de bedrijven waarmee we aan tafel zitten. Jouw stem is een steun in de rug.

Die stem zorgt dat we een hele grote massa aan onzichtbare steun, zichtbaar maken. Onzichtbaar omdat deze massa bijvoorbeeld niet op social media van zich laat horen of de straat op gaat om te protesteren. Maar met deze actie laten we zien hoe groot de groep is van mensen die wel meer natuur willen. Geef jouw stem voor meer natuur zodat we samen sterker staan in de strijd tegen klimaatverandering!