13 oktober 2020

 

Albanese premier Rama: de Vjosa-rivier blijft vrij van dammen in Albanië

 
 
 
 
 
 
 

Goed nieuws! De premier en president van Albanië zijn voorstander van de oprichting van het Vjosa National Park. De rivier en de natuur in het gebied zouden niet vernietigd moeten worden, daarom heeft het ministerie van milieu officieel geweigerd een vergunning te verlenen voor waterkrachtprojecten in de benedenloop van de Vjosa-rivier.

Het nieuws is goed ontvangen door maatschappelijke organisaties, internationaal en nationaal, die actief betrokken zijn geweest bij de Vjosa-zaak,. Het schept een precedent in het land, waar besluiten om een ​​waterkrachtproject stop te zetten op basis van een negatieve milieueffectrapportage niet zo vaak voorkomen.

"Dit is een prachtig resultaat van onze jarenlange campagne voor het behoud van deze prachtige rivier. Maar we moeten alert blijven en controleren of deze afspraak wordt nageleefd. We zien vaker dat mooie woorden worden uitgesproken, maar dat bedrijven toch vrij spel krijgen." Zei Oskar van WWF-NL.

Dat waakzaamheid geboden is, is al eens eerder bewezen. De rechtbank in Albanië besloot twee jaar geleden om alle bouwwerkzaamheden aan een waterkrachtcentrale in Valbona stop te zetten. Maar het werk ging toch door, zonder rekening te houden met het besluit. De situatie ligt gevoelig en WWF en andere natuur- en maatschappelijk organisaties blijven de uitvoering van deze  rechterlijke en regeringsbeslissingen eisen. De volgende stap: een permanent verbod op de bouw van waterkrachtcentrales, in zowel Vjosa- als Valbona. 

Gerelateerde artikelen

Michel Gunther / WWF

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
Meer info

In actie voor de Europese steur

Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een, door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund, actieplan om de Europese steur te redden. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.
Meer info
JORGE SIERRA / WWF-Spain

Dringende actie is nodig om Donana te redden

Uit een nieuwe analyse van WWF blijkt dat het Doñana National Park aan het verslechteren is door jarenlange verwaarlozing. Sinds 2010 diende WWF-Spanje al diverse klachten in over de slechte staat van het moerasgebied bij de Europese Unie.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).