John E. Newby / WWF
15 november 2021

Teleurstelling in uitkomsten Klimaattop

Tijdens de Klimaattop in Glasgow hadden wereldleiders afspraken moeten maken over de snelheid en ambitie van klimaatactie. Hoewel de eindovereenkomst verre van perfect is, zijn er wel stappen in de juiste richting gezet. De mogelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ˚C is klein, maar nog aanwezig.

Kleine stappen gezet

De Klimaattop COP26 sloot dit weekend af met zwakke besluiten op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals klimaatadaptatie en financiering. De overeengekomen eindtekst tussen landen zorgt er echter wel voor dat lidstaten de klimaatambitie op korte termijn kunnen verhogen en een bindend klimaatbeleid kunnen voeren. De ambitie en de mogelijkheid om opwarming tot 1,5 ˚C te beperken blijft ook staan.

Bij deze top is voor de eerste keer het afbouwen van subsidies voor fossiele brandstoffen benoemd in een goedgekeurde besluittekst, en ook de noodzaak om investeringen in schone energie op te voeren en tegelijkertijd een rechtvaardige transitie te waarborgen. De passage over het minderen van steenkool is belangrijk, ondanks dat de ambitie in de uiteindelijke tekst werd afgezwakt. Tijdens de Klimaattop was er ook erkenning dat rijkere landen de meer kwetsbare landen moeten helpen met compensatie en middelen, maar de beloften die hiertoe zijn gedaan zijn nog niet voldoende om echt verschil te maken.

blobid1.jpg

© WWF-US / Ricardo Lisboa, Andre Dib / WWF-Brazil

 

Natuurlijke oplossingen

Als we de noodzakelijke overgang van alle fossiele brandstoffen willen bereiken zijn harde deadlines, sterke taal en maatregelen in de praktijk brengen nodig. Landen weten dat er geen oplossing voor de klimaatcrisis komt tenzij we in elke sector de omslag maken naar koolstofarm, in combinatie met concrete acties om natuurverlies te stoppen en grootschalig natuurherstel. Wereldleiders leken eindelijk het inzicht over het belang van natuur te delen, maar de verwijzing naar natuurlijke oplossingen is op het laatste moment uit de definitieve tekst in Glasgow geschrapt.

Greg Armfield / WWF-UK

Lichtpuntjes

Een aantal positieve afspraken werden er tijdens de Klimaattop wel vastgelegd, niet in de formele eindtekst, maar als onderlinge afspraak tussen groepen van landen. Een aantal voorbeelden:

 • 1

  Nederland stopt met fossiele brandstoffen

  Nederland sloot zich alsnog aan bij de kopgroep van landen die met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen stoppen. Canada en de Verenigde Staten, grote fossiele investeerders, doen ook mee.

 • 2

  Geen ontbossing meer vanaf 2030

  Meer dan honderd wereldleiders zijn het eens op de COP26: geen ontbossing meer vanaf 2030. Als WWF vinden we dit natuurlijk fantastisch nieuws. Maar... met enkel een belofte zijn we er niet.

 • 3

  Zeereservaten samengevoegd

  Panama, Ecuador, Colombia en Costa Rica hebben afgesproken hun zeereservaten samen te voegen om één onderling verbonden gebied te vormen, waardoor een van 's werelds rijkste delen van oceaanbiodiversiteit ontstaat. Het is een belangrijke stap om 30% van de oceanen in 2030 beschermd te krijgen en betekent regionale bescherming voor belangrijke routes voor bijvoorbeeld walvissen, haaien en zeeschildpadden. 

 • 4

  Bosbescherming

  De Europese Unie geeft de komende vijf jaar 1 miljard euro uit aan de bescherming van bossen. Een kwart daarvan, 250 miljoen euro, gaat naar acht landen in het Congobekken. Het Congobekken is na het Amazonegebied het grootste regenwoud op aarde en ligt in Centraal-Afrika, in het stroomgebied van de rivier Kongo. De Europese bijdrage is deel van de Global Forest Finance Pledge van 12 miljard dollar (circa 10,3 miljard euro) die door ruim honderd landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk, is ondertekend.

 • 5

  Methaanuitstoot verminderen

  Ruim honderd landen hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen. De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder.

 • 6

  Privékapitaal voor omslag economie

  Via de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) is meer dan $ 130 biljoen aan privékapitaal toegezegd om te investeren in een omslag van de economie. Deze toezeggingen, van meer dan 450 bedrijven in 45 landen, kunnen de geschatte $ 100 biljoen aan financiering leveren die nodig is voor netto nul CO2 in de komende drie decennia. 

 • 7

  Geen nieuwe kolencentrales

  18 landen beloven geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen. De Britse overheid maakte woensdagavond laat bekend dat deze landen "geleidelijk minder afhankelijk willen worden van kolen" om elektriciteit op te wekken.

 • 8

  Scheepvaart mindert uitstoot

  Ook de zeevaart scherpt de klimaatdoelen aan. Eerder beloofde de sector de uitstoot van CO2 tegen 2050 gehalveerd te willen hebben. Nu wil de zeescheepvaart tegen die tijd geen extra CO2 meer in de atmosfeer brengen.

Stevige doelen in 2022 nodig, tijd voor actie is nu

WWF-NL roept regeringen wereldwijd, en specifiek de Nederlandse overheid, op om werk te maken van de afspraken en toezeggingen die tijdens deze Klimaattop zijn gedaan. In 2022 moeten landen stevige doelen kunnen presenteren en solidariteit tonen richting landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Ook is het nodig dat de potentie van natuurlijke oplossingen onderdeel wordt van de klimaataanpak. De mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan zijn er, de tijd om actie te ondernemen is nu.

Tijd voor actie

Gerelateerde artikelen

Nicolas Villaume / WWF-US

Natuurbescherming in Brazilië: van dieptepunt naar kleine overwinning

Een van de dieptepunten in natuurbescherming in Brazilië kwam vorige week: dit jaar (in de periode augustus 2020 – juli 2021) werd 22 procent meer ontbost in de Braziliaanse Amazone dan het jaar ervoor. De ontbossing steeg hiermee tot het hoogste niveau sinds 2006. Dit maakt INPE, het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, bekend.
Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Gezocht: walrus-detectives

Word een echte walrusdetective en help bij het onderzoek. Door mee te doen krijgen we beter inzicht in de populaties, leefgebieden en het aanpassingsvermogen van walrussen. En daarna kunnen we ze beter beschermen!
Meer info
Per Angelstam WWF

Europese bossenwet biedt kansen: meer is nodig om natuurvernietiging echt te stoppen

Vandaag presenteert de Europese Commissie haar voorstel voor een Europese Bossenwet. Een wet waardoor alleen nog ontbossingsvrije producten op de Europese markt worden toegestaan om zo de betrokkenheid van Europa bij wereldwijde ontbossing te stoppen. Het wetsvoorstel bevat sterke elementen, maar ook een aantal mazen in de wet waardoor ontbossing en natuurvernietiging alsnog ongecontroleerd door kunnen gaan. “Het begin is er, maar door die mazen in de wet kan deze alsnog omzeild worden en gaat ontbossing gewoon door,” vertelt Natasja Oerlemans, voedsel- en bossenexpert bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.