F. Trujillo
27 oktober 2023

Historische verklaring biedt hoop voor bedreigde rivierdolfijnen in de wereld

Na tientallen jaren van schijnbaar onomkeerbare achteruitgang van het aantal rivierdolfijnen wereldwijd, hebben 11 Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen op 24 oktober in Bogotá (Colombia) een historische overeenkomst ondertekend om de zes overlevende soorten rivierdolfijnen voor uitsterven te behoeden.

Sinds de jaren ‘80 is de populatie van rivierdolfijnen met 73% gedaald als gevolg van een groot aantal bedreigingen, waaronder niet-duurzame visserij, waterkrachtdammen, vervuiling door landbouw, industrie en mijnbouw en habitatverlies. De recente dood van meer dan 150 rivierdolfijnen in het door droogte geteisterde Tefé-meer in het Amazonegebied laat zien dat klimaatverandering een steeds grotere bedreiging vormt voor hun overleving.

 

Historische verklaring

De ‘Global Declaration for River Dolphins’ die is aangenomen door Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen in het verspreidingsgebied van Colombia tot India, heeft als doel de achteruitgang van alle soorten rivierdolfijnen een halt toe te roepen en de meest kwetsbare populaties te laten toenemen. De verklaring ondersteunt de collectieve inspanningen om de overgebleven rivierdolfijnsoorten te beschermen, door het ontwikkelen en financieren van maatregelen om kieuwnetten uit te bannen, vervuiling te verminderen, onderzoek uit te breiden en beschermde gebieden te vergroten.

"Deze historische verklaring creëert een routekaart voor het herstel van rivierdolfijnpopulaties over de hele wereld - en biedt echte hoop voor het voortbestaan van deze iconische soorten ondanks de enorme bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd," zegt Stuart Orr, Global Freshwater Lead voor het WWF, dat samenwerkt met partners om de verklaring te ondersteunen.

"Maar deze verklaring gaat over meer dan alleen het redden van rivierdolfijnen: het gaat ook over het verbeteren van de gezondheid van hun grote rivieren, die de levensader zijn van zoveel gemeenschappen en economieën en die kritieke ecosystemen van regenwouden tot delta's in stand houden," voegt Orr eraan toe.

Rivierdolfijn in de Rio Negro, Amazone WW280602

Beschermingsinspanningen

Rivierdolfijnen leven in enkele van de belangrijkste rivieren ter wereld, waaronder de Amazone en de Orinoco in Zuid-Amerika en de Ayeyarwady, Ganges, Indus, Mekong, Mahakam en Yangtze in Azië. Deze rivieren voorzien honderden miljoenen mensen van water, van inheemse volken en lokale gemeenschappen in afgelegen gebieden tot de bewoners van megasteden. Deze rivieren bewateren enorme hoeveelheden landbouwgrond, voorzien de industrie en het bedrijfsleven van brandstof en houden een rijkdom aan wilde dieren in stand.

Hoewel het algemene beeld wereldwijd somber is, zijn beschermingsinspanningen succesvol gebleken in het stoppen van de achteruitgang van sommige soorten rivierdolfijnen, waaronder in enkele van de dichtstbevolkte rivierbekkens ter wereld, zoals de Indus en de Yangtze.

In Pakistan is de populatie van bedreigde Indus rivierdolfijnen de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld dankzij collectieve actie van de overheid, gemeenschappen en NGO's, waaronder WWF. Er zijn echter nog steeds maar zo'n 2.000 dolfijnen in de Indus rivier en WWF werkt samen met gemeenschappen om vervuiling tegen te gaan, dolfijnen vrij te laten die verstrikt zijn geraakt in vistuig en dolfijnen te redden die vastzitten in irrigatiekanalen.

Het aantal ernstig bedreigde Yangtze bruinvissen zonder vin - de enige zoetwater bruinvis ter wereld - is de afgelopen vijf jaar met 23% toegenomen. Dit is de eerste toename sinds het begin van de metingen en is het resultaat van strenge beschermingsmaatregelen en inspanningen voor het behoud. Desondanks zijn er nog steeds maar 1.249 Yangtze bruinvissen zonder vin.

Kracht van partnerschappen

Ondertussen heeft het innovatieve elektronische pingerproject van WWF met succes voorkomen dat dolfijnen in de Mahakam rivier in Indonesië stierven doordat ze per ongeluk verstrikt raakten in kieuwnetten, wat de grootste directe bedreiging was voor de laatste 80 dolfijnen in de rivier. Het project resulteerde ook in een toename van 40% van de gemiddelde vangst voor lokale vissers en geen dure dolfijnschade aan hun netten.

Het Zuid-Amerikaanse rivierdolfijninitiatief heeft ook de kracht van partnerschappen aangetoond, door organisaties samen te brengen om de wetenschap te bevorderen, rivierdolfijnen te merken met satellieten om meer te weten te komen over hun bewegingen en gedrag, en bewustwording te creëren over de rol van rivierdolfijnen - en de bedreigingen voor hun overleving.

"Inspirerende instandhoudingsinspanningen op lokaal en nationaal niveau hebben ongelooflijke resultaten opgeleverd, maar de vooruitgang is beperkt en de bedreigingen blijven enorm. Daarom is de verklaring van vitaal belang: we hebben collectieve wereldwijde inspanningen nodig om het voortbestaan van alle zes soorten rivierdolfijnen op de lange termijn te garanderen," aldus Daphne Willems, WWF Lead River Dolphin Rivers initiative. "En niet alleen hun overleving, want bloeiende rivierdolfijnpopulaties duiden op gezonde rivieren - en die vormen de basis voor bloeiende gemeenschappen."

"De verklaring is een duidelijke toezegging van deze landen voor een betere toekomst voor rivierdolfijnen, rivieren en mensen. Samen kunnen we echte vooruitgang boeken en laten zien dat een natuurpositieve, veerkrachtige en duurzame toekomst mogelijk is."

 

Gerelateerde artikelen

Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).