12 juli 2019

Haaien in de Middellandse Zee bedreigd door overbevissing

Haaien in de Middellandse Zee bedreigd door overbevissing

Meer dan de helft van alle soorten haaien en roggen die in de Middellandse Zee leven, wordt bedreigd. Bijna een derde staat op het punt om lokaal uit te sterven. De verontrustende status van deze toppredatoren in de Middellandse Zee is een duidelijk signaal dat de gezondheid van de Middellandse Zee, aan het aftakelen is. De belangrijkste oorzaak: overbevissing. Dat blijkt uit een nieuw rapport van WWF.

In het nieuwe rapport, genaamd “Sharks in Crisis: A Call to Action for the Mediterranean”, wordt het meest recente onderzoek gepresenteerd dat laat zien hoe niet-duurzame en soms illegale visserijen de populatie haaien en roggen in de regio heeft uitgeput. De situatie wordt nog eens verslechterd door een gebrek aan beheer en handhaving van de visserij en de markt. Daarnaast is er een algemeen gebrek aan data en kennis. Het rapport wordt gepubliceerd voorafgaand aan Shark Awareness Day, op 14 juli.

Haaien dreigen te verdwijnen uit de Middellandse Zee. Hun snelle achteruitgang is een ernstig signaal. Het laat zien hoe de gezondheid van onze zee achteruitgaat als gevolg van overbevissing”, aldus Giuseppe Di Carlo, directeur van WWF Mediterranean Marine Initiative. “Alle mediterrane landen zijn hiervoor verantwoordelijk. Haaien maken al duizenden jaren deel uit van onze zee en cultuur. We moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat ze ook onderdeel van onze toekomst blijven”, waarschuwt Di Carlo.

Bijvangst

Uit het rapport blijkt dat overbevissing de grootste bedreiging is voor haaien en roggen in de Middellandse Zee. Elke soort visserij draagt hieraan bij. Er wordt hier gericht gevist naar bepaalde soorten haaien voor de verkoop, maar een groot deel wordt gevangen als bijvangst (onbedoelde vangst). Deze bijvangst wordt vaak simpelweg teruggegooid in zee, meestal al dood.

Meer dan 60 soorten werden geregistreerd in sleepnetten. In sommige gebieden vertegenwoordigden haaien en roggen meer dan een derde van de totale vangst door beuglijnen. Grote aantallen raken verstrikt in drijfnetten en de ernstig bedreigde witte haai werd aangetroffen in ringzegenvaartuigen. Zelfs in de kleinschalige visserij blijken haaien en roggen een significant deel van de bijvangst uit te maken.

Haaienvlees verkocht als zwaardvis

Naast de visserij, dragen ook plasticvervuiling en visfraude bij aan de afnemende aantallen van haaien in de Middellandse Zee. In het geval van plasticvervuiling raken haaien meer en meer verstrikt in plastic, vaak met de dood tot gevolg.

Daarnaast blijkt er sprake te zijn van visfraude. Dit houdt in dat vis dat aangeboden wordt aan consumenten, zoals mediterrane zwaardvis, eigenlijk illegaal verhandelde haaienvlees bleek te zijn. Dit is gebleken uit DNA-testen van mediterrane vis. Het illegaal verhandelen van haaienvlees heeft ook gezondheidsrisico’s voor de consument, aangezien veel haaiensoorten hoge concentraties kwik bevatten die ver boven de veilige wettelijke limieten liggen.

Van de DNA-testen op een Griekse markt, bleek 56 procent dat aangeboden werd aan consumenten verkeerd gelabeld te zijn. Na onderzoek bleek een deel van de verkochte vis afkomstig van bedreigde en beschermde soorten te zijn.

WWF raadt aan om altijd de VIS-wijzer te raadplegen bij het aankopen van vis.

Effectieve oplossingen

“Er is geen tijd om te verliezen”, aldus Di Carlo. “We willen samenwerken met vissers en regeringen om het beheer van onze kwetsbare zeedieren te verbeteren en effectieve oplossingen inzetten om een einde te maken aan de overbevissing en verspillende bijvangst van haaien.”

Oplossingen die in dit rapport worden geadviseerd zijn het beter beschermen van belangrijke leefgebieden van haaien en roggen, zoals de kraamkamers, plekken in zee waar haaien en roggen hun eieren afzetten of waar jonge haaien en roggen opgroeien. Maar ook het gebruik van vismethodes die bijvangst verminderen of voorkomen. Het verbeteren van kennis door het verzamelen van data van verhandelde soorten is belangrijk om de dieren beter te kunnen beschermen en voor transparantie en legaliteit in de visserijsector.

Gerelateerde artikelen

Greg Armfield / WWF-UK

WWF roept premier Rutte op voortouw te nemen op One Planet Summit over biodiversiteit en klimaat

Minister-president Rutte neemt maandag 11 januari deel aan de One Planet Summit in Parijs. Deze top is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. Het belang van natuur en biodiversiteit heeft niet eerder zo hoog op de internationale agenda gestaan. WWF roept premier Rutte op om namens Nederland alle deelnemers aan te sporen om in actie te komen om vernietiging van natuur eindelijk te stoppen. “Dit is essentieel als we toekomstige pandemieën willen voorkomen”.
Meer info

Natuurcrisis door stikstof blijft

De Tweede Kamer staat in meerderheid achter een nieuwe stikstofwet. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot om de natuurcrisis in Nederland te keren. Door nu scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur.”
Meer info
Jürgen Freund / WWF

Pakistaanse vissers redden walvishaaien

Sinds de start in 2012 van de samenwerking tussen Pakistaanse vissers en WWF-Pakistan zijn in totaal 110 walvishaaien veilig vrijgelaten door getrainde vissers. En dat is best een hele prestatie als je weet dat dit de grootste vissoort op aarde is. De dieren worden wel 12 meter lang! De vissers weten hoe ze kunnen voorkomen dat de dieren in de netten komen, maar ook hoe ze de dieren veilig kunnen redden en ook waarom zij deze dieren zouden moeten willen redden. Inmiddels zijn er in 2019 en 2020 geen gevallen meer van walvishaai-sterfte gemeld.
Meer info