Michiel Schaap
12 maart 2021

Nieuwe stikstofwet: natuur nog steeds grote verliezer

Op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering’. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) constateert dat ook met deze nieuwe wet, natuur nog steeds fors onder druk blijft staan en dat zelfs de kans bestaat dat natuurverlies zal versnellen. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen de miljarden aan investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden. En dat is zeer zorgelijk. Wilde dieren en planten in bijvoorbeeld heidegebieden staan er slechter voor dan ooit en te hoge stikstofuitstoot is één van de belangrijkste veroorzakers.

WWF-NL vreest dat met deze wet niet alleen de natuurcrisis verergert, maar dat de wet ook voor een nieuwe impasse in economische ontwikkeling kan zorgen. De oproep van WWF-NL aan de politiek is dan ook: verbeter de aanpak van stikstof. Om natuur op tijd te redden is het noodzakelijk om in 10 jaar tijd de uitstoot van stikstof met de helft te verminderen. Alleen dan vormt stikstof in alle natuurgebieden en daarbuiten geen bedreiging meer voor natuur, gezondheid en de kwaliteit van lucht- bodem- en water.

Juridische houdbaarheid

Met het nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stikstof met de helft is teruggebracht in 2035. WWF-NL is kritisch op deze nieuwe wet. Deze periode tot 2035 is veel te lang en veel van de voorgestelde maatregelen zijn volgens wetenschappers onvoldoende effectief. Ook zetten experts vraagtekens bij de juridische houdbaarheid. De Europese Habitatrichtlijn, waarmee bijzondere natuur beschermd zou moeten worden door Nederland, stelt namelijk dat verslechtering van de staat van de natuur niet is toegestaan.

De ambities zijn dus te laag, waardoor natuurverlies in Nederland zelfs in een versnelling terecht kan komen. Dit komt doordat een overmaat aan stikstofuitstoot zorgt voor een ‘stapeleffect’: elk klein beetje stikstof te veel heeft extra schadelijke gevolgen voor het bodemleven, de waterkwaliteit, de plantengroei en daardoor ook voor onder andere vogels en insecten.

Gerelateerde artikelen

Willemina Heijenga

Gezamenlijke inbreng natuur- & milieuorganisaties voor gesprek stikstofdossier

Op 15 augustus vond een gesprek plaats tussen de heer Remkes, minister Van der Wal en minister Jetten en een afvaardiging van natuur- en milieuorganisaties. Tijdens dit gesprek hebben de organisaties benadrukt dat veel natuurgebieden op omvallen staan en dat het kabinet moet vasthouden aan de plannen die zij heeft gepresenteerd - inclusief de 50% stikstofreductie in 2030.
Meer info
Jacomijn Pluimers

Stop de afleiding, aan de slag met oplossingen voor natuur én boeren

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, vertelt over hoe we samen kunnen werken om zo de natuur én de boeren een oplossing te bieden.
Meer info
Yasmin Hargreaves Photography

Albert Heijn en WWF bundelen krachten om ecologische voetafdruk voedselsysteem in 2030 te halveren

Albert Heijn en WWF-NL werken de komende jaren nauw samen om de ecologische voetafdruk van producten in vers en houdbare ketens te halveren voor 2030. Door het tekenen van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst bundelen de partijen hun krachten om het voedselsysteem versneld te verduurzamen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).