Michiel Schaap
12 maart 2021

Nieuwe stikstofwet: natuur nog steeds grote verliezer

Op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering’. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) constateert dat ook met deze nieuwe wet, natuur nog steeds fors onder druk blijft staan en dat zelfs de kans bestaat dat natuurverlies zal versnellen. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen de miljarden aan investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden. En dat is zeer zorgelijk. Wilde dieren en planten in bijvoorbeeld heidegebieden staan er slechter voor dan ooit en te hoge stikstofuitstoot is één van de belangrijkste veroorzakers.

WWF-NL vreest dat met deze wet niet alleen de natuurcrisis verergert, maar dat de wet ook voor een nieuwe impasse in economische ontwikkeling kan zorgen. De oproep van WWF-NL aan de politiek is dan ook: verbeter de aanpak van stikstof. Om natuur op tijd te redden is het noodzakelijk om in 10 jaar tijd de uitstoot van stikstof met de helft te verminderen. Alleen dan vormt stikstof in alle natuurgebieden en daarbuiten geen bedreiging meer voor natuur, gezondheid en de kwaliteit van lucht- bodem- en water.

Juridische houdbaarheid

Met het nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stikstof met de helft is teruggebracht in 2035. WWF-NL is kritisch op deze nieuwe wet. Deze periode tot 2035 is veel te lang en veel van de voorgestelde maatregelen zijn volgens wetenschappers onvoldoende effectief. Ook zetten experts vraagtekens bij de juridische houdbaarheid. De Europese Habitatrichtlijn, waarmee bijzondere natuur beschermd zou moeten worden door Nederland, stelt namelijk dat verslechtering van de staat van de natuur niet is toegestaan.

De ambities zijn dus te laag, waardoor natuurverlies in Nederland zelfs in een versnelling terecht kan komen. Dit komt doordat een overmaat aan stikstofuitstoot zorgt voor een ‘stapeleffect’: elk klein beetje stikstof te veel heeft extra schadelijke gevolgen voor het bodemleven, de waterkwaliteit, de plantengroei en daardoor ook voor onder andere vogels en insecten.

Gerelateerde artikelen

Roger Leguen / WWF

Internationale bijeenkomst van levensbelang voor de volgende generatie

Tijdens de volgende Convention on Biological Diversity (CBD) komen regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over biodiversiteit. Het eerste deel van deze belangrijke conferentie vindt deze week plaats.
Meer info
Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info

Zoetwatervissen hebben het zwaar

Een derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd blijkt uit het 'vergeten vissen' rapport dat vandaag is gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties waaronder WWF.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.