Casper Douma / WWF
02 september 2019

Minister Schouten: kom in actie want de koraalriffen in Caribisch Nederland sterven!

Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, bezoekt deze week de eilanden van Caribisch Nederland. De urgente kwestie die hier speelt is sterfte van de koraalriffen. De riffen sterven langzaam af, met name door klimaatverandering en vervuiling. En ook overbevissing en kustontwikkeling hebben zeer negatieve effecten op de gezondheid van koraalriffen. WWF vraagt de minister om in actie te komen voordat het te laat is.

De koraalriffen verdwijnen

Zoals het rapport Staat van de Natuur van Caribisch Nederland laat zien, is de natuur waarvoor men naar Caribisch Nederland komt, aan het verdwijnen. Met name de toekomst van de koraalriffen is in gevaar en WWF maakt zich ernstige zorgen hierover. En niet alleen de natuur, ook de basis van de groeiende economie en zelfstandigheid van de eilanden komt hiermee in het geding.

Koraalriffen al voor 70-85% verdwenen

In Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden al sinds 1973 de omvang en kwaliteit van de riffen gemonitord. Hieruit blijkt dat op Caribisch Nederland 70% - 85% van de koraalbedekking is verdwenen. Als deze trend zich doorzet is de verwachting dat in 2030 de koraalbedekking in Bonaire onder de 1% zakt. Als er niet snel drastische beleidsveranderingen worden doorgevoerd, zijn de koraalriffen straks voorgoed verdwenen uit Caribisch Nederland.

De druk neemt toe

Het aantal (cruise)toeristen en inwoners op de eilanden neemt toe. Hierdoor wordt er ook meer afval en afvalwater geproduceerd en groeit de bebouwing en de vraag naar lokale vis. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Dat zorgt weer voor verdroging van de bodem, extremer weer, opwarming en verzuring van het zeewater en stijging van de zeespiegel. Allemaal factoren die de natuur op het land, maar zeker ook onder water negatief beïnvloeden.

Veiligheid, voedsel en bron van inkomsten

Gezonde koraalriffen zijn van het grootste belang voor de eilanden: ze vormen een goede bron van inkomsten voor de eilanden, want zowel toerisme als visserij profiteren direct van de riffen. Daarnaast zorgen de riffen ook voor een natuurlijke kustbescherming wat - met het oog op klimaatverandering - steeds belangrijker zal worden. Met effectieve koraalbescherming kunnen dus verschillende maatschappelijke opgaven aangepakt worden.

Lincoln Charles / Openbaar Lichaam Saba

Bezoek van de minister

Minister Schouten komt voor het eerst in haar bestuurlijke termijn naar Caribisch Nederland. Zij heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar laten weten zich in te gaan spannen voor een Koraal Actie Plan. WWF rekent erop dat de minister met dit plan aan de slag gaat tijdens haar bezoek, want er moet veel gebeuren om de riffen te redden.

Wat moet er gebeuren?

Het is de hoogste tijd om alle bedreigingen, zo snel mogelijk en in goede samenwerking met alle betrokkenen, aan te pakken. Een integraal plan is noodzakelijk. Niemand kan alleen de koraalriffen redden, maar iedereen moet samenwerken aan de verschillende oplossingen. En dit zijn de concrete en realiseerbare oplossingen die samen voor een positieve impact op de riffen kunnen gaan zorgen:

  1. Rioolwaterzuivering
  2. Tegengaan van (plastic)vervuiling
  3. Tegengaan bodemerosie
  4. Verduurzaming van de lokale visserij
  5. Bescherming van de kwetsbaarste gebieden

WWF en partnerorganisaties vragen de minister hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan voordat het te laat is voor de Caribisch Nederlandse koraalriffen.

Casper Douma / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!