Druk op Brazilië voor betere bescherming Amazone

Greg Armfield / WWF-UK

Bijna 7.500 vierkante kilometer bos werd dit jaar gekapt in de Amazone. WWF maakt zich grote zorgen over deze dramatische ontwikkeling in Brazilië. “Als de kap in dit tempo doorgaat, dan verdwijnt ontzettend veel bos om plaats te maken voor veeteelt, landbouw en sojaplantages”, zegt Kirsten Schuijt, directeur van WWF Nederland. “Ontbossing heeft grote consequenties voor de inheemse bevolking en de unieke natuur van het grootste regenwoud op aarde.”

Handelsverdrag als pressiemiddel

Noorwegen en Duitsland maakten afgelopen week bekend hun financiële steun aan het Amazonefonds – ter bescherming van de natuur in dat gebied – in te trekken. Jair Bolsonaro, president van Brazilië, wil namelijk meer economische activiteiten ontwikkelen in het regenwoud en staat meer houtkap toe. Bolsonaro reageerde woedend op het besluit van Noorwegen en Duitsland, deze reactie lijkt veelzeggend. “Een belangrijk extra drukmiddel zou het tegenhouden van de ratificatie van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosur zijn. De EU kan nu een krachtig signaal geven dat het niet alleen om winst op de korte termijn gaat, maar dat de toekomst van de planeet op het spel staat”, aldus Schuijt.

Het handelsakkoord wordt gesloten tussen de EU en Mercosur, een economisch samenwerkingsverband van Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Dit verdrag moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de EU-lidstaten, en kan daarom worden ingezet als pressiemiddel.

Grote rol Europa

WWF wijst ook op de belangrijke rol die westerse bedrijven en instellingen in het ontbossingsprobleem spelen. Schuijt: “In Europa importeren we enorm veel soja uit Brazilië. Allemaal keuren we de ontbossing van de Amazone af, maar we willen wel soja aan onze dieren voeren en vlees blijven eten dat uit dat gebied komt. Bedrijven en financiële instellingen kunnen Bolsonaro raken, zij financieren namelijk projecten in Brazilië en kunnen echt invloed uitoefenen. Dat gebeurt nu onvoldoende en er verandert niks zolang bedrijven, financiële instellingen en wij als consumenten onze vraag niet aanpassen.”

Wat doet WWF?

Door de toenemende ontbossing blijft er steeds minder groen over op onze planeet. Samen met de bomen verdwijnt er een heel ecosysteem. Ontnomen van hun habitat, worden diersoorten meer en meer blootgesteld aan de stroperij. Lees meer over de inzet van WWF om bossen te beschermen.

N.C. Turner / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!