James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Huge Friends

Bepaal zelf de invulling van je gift!

Lees meer

Wereldwijd brengt het Wereld Natuur Fonds mensen, bedrijven en overheden samen om zich in te zetten voor de natuur. Want als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons. Ben jij een Huge Friend van het WWF? Dan doen wij daar graag iets bijzonders voor terug – als je dat wilt. Op deze pagina lees je wat we bieden en hoe het werkt én vind je antwoorden op de veelgestelde vragen.  

Events

De Huge Friends leveren een onmisbare bijdrage aan het Wereld Natuur Fonds. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Daarom organiseren we jaarlijks diverse events, webinars en meer waar we meer uitleg geven over de ondersteunde projecten.

 

Close-up panda in China Brad Josephs

Rapportages

We houden je elk jaar op de hoogte van de voortgang en resultaten van jouw fonds via digitale rapportages. Ook kan je één op één in gesprek met een WWF-er.

Hoe werkt het?

Neil Ever Osborne / WWF-US

Online

Een periodieke schenking regel je in vier simpele stappen met ons online formulier. Wil je dit liever op papier? Neem dan contact op met Hanneke Lion, Relatiemanager Huge Friends, via +31 6 18602865 of hlion@wwf.nl.

 • 1

  Online formulier

  Vul je gegevens direct in op ons online formulier.

 • 2

  Digitaal ondertekenen

  Onderteken veilig, snel en gemakkelijk digitaal via DocuSign. Hiermee is je periodieke schenking direct geldig voor de Belastingdienst.

 • 3

  Voor de belastingaangifte

  Op de overeenkomst staan twee nummers die je nodig hebt bij je belastingaangifte: het fiscale nummer (of RSIN) van WWF: 003330084 en een persoonlijk transactienummer.

 • 4

  Aftrekbare giften

  Alle giften die je doet na het afsluiten van de overeenkomst tellen als periodieke gift en zijn aftrekbaar.

Veelgestelde vragen

Wat is periodiek schenken?

Bij een periodieke schenking steun je WWF met een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Omdat je gift als vrije schenking dan volledig aftrekbaar is van de belasting, krijg je een flink deel terug. Zo kun je de natuur structureel helpen, zonder dat het iets extra’s kost! Je regelt je periodieke schenking eenvoudig met ons online formulier.

Is DocuSign een rechtsgeldige tekenmethode die door de Belastingdienst is goedgekeurd?

Ja. Providers van digitale ondertekeningen, zoals DocuSign, volgen het protocol PKI (Public Key Infrastructure). Public Key Infrastructure (PKI)-overheid geeft het certificaat uit dat de Nederlandse overheid gebruikt.

Agentschap Telecom controleert de certificatiedienstverleners. Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik mijn periodieke schenking tussentijds opzeggen?

Je kunt je machtiging opzeggen door contact op te nemen met Ilse Kaspers (0800-1962). Let op: je kunt dan niet profiteren van het bijbehorende belastingvoordeel! De Belastingdienst geeft je alle details over belastingvrij schenken.

Komt mijn schenking echt ten goede aan natuurbescherming?

Er zijn strikte regels voor de besteding van het geld dat WWF ontvangt en die worden door ons streng nageleefd. Een uitgebreide verantwoording van ons werk en uitgaves vind je in ons jaarverslag. Ook via de nieuwsbrief en de website houden we je graag op de hoogte over hoe we jouw geld besteden en wat we met jouw bijdrage hebben bereikt.

Wat is er afgelopen jaren bereikt met het geld uit periodieke schenkingen?

Mede dankzij de steun uit periodieke schenkingen hebben we wereldwijd al veel bereikt. Onder andere door de succesvolle aanpak van mens-tijgerconflicten groeide het aantal Siberische tijgers in Rusland tot 580. De populatie bedreigde orang-oetans in Maleisisch Borneo bleef met ongeveer 11.000 dieren gelijk en nam in sommige regio’s zelfs toe. In de Noordzee hebben we 350 stekelroggen getagd en uitgezet. En sinds de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier staan, is honderd hectare drooggevallen natuur weer onder invloed gebracht van het (brakke) water en werd 230 hectare nieuwe deltanatuur ontwikkeld. Een uitgebreide verantwoording van ons werk en uitgaves vind je in ons jaarverslag.

Kan ik het project dat ik steun bezoeken?

Eenmaal per jaar organiseren wij een reis voor onze Huge Friends naar een project ergens in de wereld. Hierop kun je je inschrijven. Voor degenen die 50K of meer per jaar doneren bestaat de mogelijkheid in overleg met ons je eigen project te bezoeken en collega’s in het veld te ontmoeten. Reizen geschiedt op eigen kosten

Kan ik ook een gift geven zonder een periodieke schenking af te sluiten?

Zeker, alle giften zijn welkom! Je kunt ook donateur worden of een eenmalige gift geven.

Wat is de invloed van ontwikkelingen omtrent aftrektarieven op mijn periodieke schenking?

Per 1 januari 2020 worden de aftrektarieven voor giften afgebouwd, afhankelijk van de hoogte van je belastbare inkomen. De maatregel heeft vooral impact op donateurs met een inkomen boven 68.507 euro. Met ingang van 2020 is een gift niet meer aftrekbaar tegen het dan geldende toptarief van 49,5%, maar bedraagt het aftrektarief 46%. In de jaren daarna wordt de aftrek met 3% per jaar verlaagd tot 37,05% in 2023. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst, onder ‘Afbouw andere aftrekposten’.

Meer informatie over groot schenken aan WWF

Wil je groot schenken aan WWF? Neem dan contact op met Hanneke Lion via +31 6 18602865 of hlion@wwf.nl of klik op één van de knoppen hieronder.