Becca Skinner / WWF-US
30 maart 2022

'Parijsakkoord voor de natuur' nog niet binnen handbereik

2022 zou hét jaar moeten zijn waarin we wereldwijd het verlies aan biodiversiteit gaan stoppen. Dit jaar worden de internationale biodiversiteitsdoelen tot 2030 vastgelegd. In Genève was de afgelopen weken de laatste gespreksronde voor de zogeheten COP15-conferentie over biodiversiteit die later dit jaar in Kunming, China plaatsvindt. WWF-NL maakt zich zorgen over de beperkte vooruitgang die tijdens de onderhandelingen is geboekt.

Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL: “Het biodiversiteitsverdrag biedt juist een enorme kans om een van de grootste crises van deze tijd het hoofd te bieden. We zijn als mens afhankelijk van de natuur. Maar op dit moment dreigt een miljoen soorten uit te sterven door de manier waarop wij leven en de natuur uitbuiten.

Ondanks dat regeringsleiders beloven zich in te zetten voor de natuur, zagen we in Genève amper vooruitgang. Het zal straks in China aankomen op écht leiderschap om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te buigen naar herstel. Er rust dan ook een enorme verantwoordelijkheid op premier Rutte en al die andere regeringsleiders. We verwachten een Parijsakkoord, maar dan voor de natuur."

Bescherming natuur

Tegelijkertijd signaleert WWF ook groeiende steun voor de bescherming van natuur wereldwijd. Een internationale doelstelling om 30% van het land en water te beschermen en te herstellen werd breed gesteund tijdens de besprekingen in Genève. Ook erkennen de lidstaten de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Dat was ook een belangrijke eis van WWF.

De natuurorganisatie benadrukt dat bescherming van natuur niet kan zonder maatregelen te nemen tegen de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, zoals intensieve landbouw, visserij en infrastructuur. WWF vindt dat landen verplicht moeten worden om concrete en ambitieuze maatregelen te treffen om de oorzaken van natuurverlies aan te pakken. "Het heeft geen zin om 30% van de wereldwijde natuur te beschermen als we de rest in een enorm tempo vernietigen", zegt Schuijt.

Dolfijnen met vis WW2131051

Bescherming van diersoorten

Een belangrijk aandachtspunt is de zogeheten soortdoelstelling die in het ontwerpplan is opgenomen. In het vorige tienjarenplan voor biodiversiteit stond dat het verlies van soorten in 2020 gestopt moest zijn. Het gebrek aan ambitie over bescherming van dier- en plantsoorten is teleurstellend. Schuijt: "Nu er elk jaar meer soorten vogels, vissen en amfibieën uitsterven, is het zorgwekkend dat we het niet hebben over een doelstelling om het verlies van soorten eerder dan 2030 te stoppen. We kunnen niet nog eens acht jaar wachten."

Wie betaalt?

Het debat over financiën, zowel wie betaalt voor maatregelen om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken als de stappen die nodig zijn om financiële systemen te vergroenen, ging door tot op de laatste dag van de onderhandelingen. Zo hebben ontwikkelingslanden gevraagd om meer financiering ter ondersteuning van maatregelen op het gebied van biodiversiteit. WWF benadrukt dat de lidstaten overeenstemming moeten bereiken over hoe het definitieve plan zal worden gefinancierd en dat er ook een krachtig uitvoeringsmechanisme ten grondslag moet liggen aan het definitieve VN-plan.

Gerelateerde artikelen

Wet voor natuurherstel Europa gaat door: opluchting bij natuur- en milieuorganisaties

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft zojuist ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties reageren opgelucht, want natuurherstel in Europa komt hiermee een stap dichterbij.
Meer info
Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF

Bijna 1 miljoen Europese burgers spreken zich uit voor de Natuurherstelwet!

Morgen, woensdag 12 juli, zullen de leden van het Europees Parlement hun beslissende stem uitbrengen over de Natuurherstelwet. Het is de laatste kans voor het Europees Parlement om de wetenschap niet langer te negeren en om de schrikbarende snelheid van natuurverlies in Europa niet langer in de wind te slaan.
Meer info
WWF-Sweden / Ola Jennersten

Europese milieuministers stemmen voor Natuurwet

Het Wereld Natuur Fonds is net als een aantal andere Nederlandse natuur- en milieuorganisaties tevreden over de instemming van de Europese Raad van Milieuministers met een Europese Natuurherstelwet.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).