Per Angelstam WWF
13 augustus 2019

Dierenpopulaties in bossen wereldwijd gehalveerd 

Below the Canopy – ’s werelds eerste onderzoek naar biodiversiteit in bossen – laat zien dat de dierenpopulaties in bossen sinds 1970 met gemiddeld 53% afnamen. Het verlies en de degradatie van leefgebied, voornamelijk door menselijk toedoen, vormen de grootste bedreigingen voor vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het nieuwe WWF-rapport meldt dat de daling het grootst is in tropische regenwouden zoals de Amazone.

Bossen zijn ontzettend belangrijk voor de gezondheid van onze planeet. Ruim de helft van alle op het land levende dieren leeft er. Daarnaast slaan bossen grote hoeveelheden CO~2~ op, hiermee vormen ze onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Ook zuiveren ze lucht en water, stoppen ze bodemerosie en voorzien ze ons van voedsel en hout.

Dieren zorgen op hun beurt voor de gezondheid van de bossen. Ze verspreiden zaden van planten en zorgen voor bestuiving. Willen we de daling in biodiversiteit en de toename van klimaatverandering stoppen, dan moeten we dus de bossen én zijn bewoners beschermen.

Onomkeerbare schade Amazone

De dreiging van klimaatverandering is erg aanwezig in het Amazonegebied. Door ontbossing en degradatie is het bos minder veerkrachtig en minder beschermd. Wetenschappers menen dat we het kantelpunt bijna hebben bereikt: bij een totaal verlies van 20 tot 25% is de schade onomkeerbaar. Op dit moment is bijna 20% al verloren. Bij meer verlies drogen de zuidelijke en oostelijke delen van het gebied op, waardoor een compleet ander landschap ontstaat. Voor de dieren die in de Amazone leven is het essentieel dat de ontbossing gestopt wordt, we het woud herstellen, de wereldwijde temperatuur met niet meer dan 1,5°C stijgt en bos verbonden wordt zodat de dieren kunnen verplaatsen naar plekken met een voor hen aangenamer klimaat.

2020: keerpunt voor natuurbescherming

Het jaar 2020 kan een keerpunt worden in de bescherming van de natuur. Wereldleiders bespreken dat jaar de voortgang van de UN Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord, en ze bepalen de nieuwe doelen voor de komende tien jaar voor de UN Convention on Biological Diversity (CBD). WWF roept de wereldleiders daarnaast op hun steun te verlenen aan de New Deal for Nature and People. Hierin moet het beschermen, behouden en herstellen van bossen centraal staan. Het is noodzakelijk te kijken naar de vele bedreigingen voor bossen en hun bewoners – zoals ontbossing, illegale handel in wilde dieren, invasieve soorten en ziektes – en onze consumptie- en productiepatronen te verduurzamen.

Het onderzoek, officieel de Forest Specialist Index, is een afgeleide van WWF’s Living Planet Index. De Forest Specialist Index focust enkel op in het bos levende diersoorten, in totaal werden 455 populaties van 268 soorten onderzocht. Hierdoor ontstaat een accuraat beeld van de gezondheid van het bossenecosysteem. Het rapport kwam tot stand in samenwerking met UNEP-WCM en de Zoological Society of London (ZSL).

Michel Gunther / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!