Jan Wärnbäck / WWF-Sweden
Een portret van Aaron Vermeulen
Aaron Vermeulen
Hoofd Green Finance-team WWF-NL
14 december 2022

#WTF op de biodiversiteitstop in Montreal

Afgelopen klimaattop droeg één van Egyptes topdiplomaten Mahmoud Mohieldin een sticker met de tekst ‘#WTF’. Dat lijkt wat onbeschoft, maar al snel ging als een lopend vuurtje rond dat dit stond voor ‘Where is The Finance?’. Een klein protest van grote betekenis. Want: hoe gaan we de plannen die gemaakt worden voor natuur en klimaat waarmaken zonder dat er voldoende geld beschikbaar komt?

In Egypte werd het gesprek over financiering van de doelen wel - al meer dan ooit - gevoerd. Een goed begin, maar het mocht nog niet echt baten. Want hoewel de toezegging van 100 miljard dollar per jaar wederom werd gedaan (de afspraak werd elf jaar geleden al gemaakt, maar het bedrag is tot nu toe nog geen enkel jaar behaald) en ook een fonds om landen te helpen herstellen van klimaatgerelateerde rampen er nu echt lijkt te komen, is dit in werkelijkheid nog maar een druppel op een gloeiende planeet. 

Ondertussen zitten we midden in de volgende VN-top. De biodiversiteitstop in Montreal, die in het leven is geroepen om natuurverlies op aarde een halt toe te roepen. De doelen die wereldleiders hier tien jaar geleden stelden, zijn tot nu toe geen van alle gehaald. Sterker nog, het is alleen maar slechter gegaan met de natuur. 1 miljoen soorten dreigen uit te sterven door hoe wij de natuur overvragen. Ook hier dreigt een tekort aan financiering de weg te barricaderen voor echte actie.

Gnoes springen in het water, Kenia WW1113511

Ondanks dat een groot en groeiend aantal wereldleiders zich committeert om tot ambitieuze mondiale biodiversiteitsdoelen te komen, is het geldtekort voor het redden van de natuur tot nu toe ontmoedigend groot. Naar schatting is tegen 2030, 700 miljard dollar per jaar nodig om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In 2019 werd nog geen 150 miljard dollar geïnvesteerd in meer biodiversiteit. Het #WTF-vuurtje zal in Montreal dan ook stevig aangewakkerd moeten worden. Want zonder voldoende financiering, zal elk plan om de negatieve trend in natuurverlies te keren, falen.

Waar het geld vandaan moet komen? Dat is er al. Er gaat jaarlijks veel meer geld naar activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur, dan naar activiteiten die positief zijn voor de natuur. Om de natuur een toekomst te geven, moet dat zo snel mogelijk worden omgekeerd. En daarvoor zijn kansen genoeg.

Het World Economic Forum berekende dat een potentieel van ruim 10 biljoen dollar aan investeringen mogelijk is in bedrijven die oplossingen bieden voor de natuur. Financiële instellingen zullen hierin voor een deel het voortouw moeten nemen en kunnen een belangrijke hefboom zijn voor de verandering. Daarnaast moeten de landen hun financieringen fors verhogen, inclusief het geld voor ontwikkelingslanden. Onder andere door schadelijke subsidies en andere perverse prikkels die bijdragen aan natuurverlies en klimaatverandering af te schaffen of het geld herbestemmen ten gunste van de natuur.

WW133764 Living Planet Report

Deze top is cruciaal voor de natuur op aarde. Als de landen er dit keer in slagen om wel over te gaan tot actie, kunnen we de negatieve trends van natuurverlies en klimaatverandering nog ombuigen. Dat moet en het kan. Met stevige afspraken, moedige keuzes én plannen voor financiering. De natuur is ons echte kapitaal. Het is de bron van ons voedsel, van het leven op aarde. De natuur redden is onszelf redden.

Gerelateerde artikelen

Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.
Meer info
Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

WWF: Nederland maak van de Europese natuurherstelwet geen tandenloze tijger

Nederland probeert samen met een aantal andere lidstaten het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke Europese Natuurherstelwet af te zwakken. Minister Van der Wal heeft ook op een oproep van het Wereld Natuur Fonds en andere organisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Het kabinet verwijst hierbij naar de huidige stikstofcrisis.
Meer info
Michel Gunther / WWF

Recordaantal dammen verwijderd in Europa

In 2022 is in 16 Europese landen een recordaantal van 325 dammen uit rivieren verwijderd. Dat is een stijging van 36% vergeleken met 2021. Koploper is Spanje, gevolgd door Zweden en Frankrijk. Voor het eerst is afgelopen jaar ook een stuw in Luxemburg weggehaald, als onderdeel van een groter natuurherstelproject in de rivier Pétrusse die door de hoofdstad loopt.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).