Jan Wärnbäck / WWF-Sweden
Een portret van Aaron Vermeulen
Aaron Vermeulen
Hoofd Green Finance-team WWF-NL
14 december 2022

#WTF op de biodiversiteitstop in Montreal

Afgelopen klimaattop droeg één van Egyptes topdiplomaten Mahmoud Mohieldin een sticker met de tekst ‘#WTF’. Dat lijkt wat onbeschoft, maar al snel ging als een lopend vuurtje rond dat dit stond voor ‘Where is The Finance?’. Een klein protest van grote betekenis. Want: hoe gaan we de plannen die gemaakt worden voor natuur en klimaat waarmaken zonder dat er voldoende geld beschikbaar komt?

In Egypte werd het gesprek over financiering van de doelen wel - al meer dan ooit - gevoerd. Een goed begin, maar het mocht nog niet echt baten. Want hoewel de toezegging van 100 miljard dollar per jaar wederom werd gedaan (de afspraak werd elf jaar geleden al gemaakt, maar het bedrag is tot nu toe nog geen enkel jaar behaald) en ook een fonds om landen te helpen herstellen van klimaatgerelateerde rampen er nu echt lijkt te komen, is dit in werkelijkheid nog maar een druppel op een gloeiende planeet. 

Ondertussen zitten we midden in de volgende VN-top. De biodiversiteitstop in Montreal, die in het leven is geroepen om natuurverlies op aarde een halt toe te roepen. De doelen die wereldleiders hier tien jaar geleden stelden, zijn tot nu toe geen van alle gehaald. Sterker nog, het is alleen maar slechter gegaan met de natuur. 1 miljoen soorten dreigen uit te sterven door hoe wij de natuur overvragen. Ook hier dreigt een tekort aan financiering de weg te barricaderen voor echte actie.

Gnoes springen in het water, Kenia WW1113511

Ondanks dat een groot en groeiend aantal wereldleiders zich committeert om tot ambitieuze mondiale biodiversiteitsdoelen te komen, is het geldtekort voor het redden van de natuur tot nu toe ontmoedigend groot. Naar schatting is tegen 2030, 700 miljard dollar per jaar nodig om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In 2019 werd nog geen 150 miljard dollar geïnvesteerd in meer biodiversiteit. Het #WTF-vuurtje zal in Montreal dan ook stevig aangewakkerd moeten worden. Want zonder voldoende financiering, zal elk plan om de negatieve trend in natuurverlies te keren, falen.

Waar het geld vandaan moet komen? Dat is er al. Er gaat jaarlijks veel meer geld naar activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur, dan naar activiteiten die positief zijn voor de natuur. Om de natuur een toekomst te geven, moet dat zo snel mogelijk worden omgekeerd. En daarvoor zijn kansen genoeg.

Het World Economic Forum berekende dat een potentieel van ruim 10 biljoen dollar aan investeringen mogelijk is in bedrijven die oplossingen bieden voor de natuur. Financiële instellingen zullen hierin voor een deel het voortouw moeten nemen en kunnen een belangrijke hefboom zijn voor de verandering. Daarnaast moeten de landen hun financieringen fors verhogen, inclusief het geld voor ontwikkelingslanden. Onder andere door schadelijke subsidies en andere perverse prikkels die bijdragen aan natuurverlies en klimaatverandering af te schaffen of het geld herbestemmen ten gunste van de natuur.

WW133764 Living Planet Report

Deze top is cruciaal voor de natuur op aarde. Als de landen er dit keer in slagen om wel over te gaan tot actie, kunnen we de negatieve trends van natuurverlies en klimaatverandering nog ombuigen. Dat moet en het kan. Met stevige afspraken, moedige keuzes én plannen voor financiering. De natuur is ons echte kapitaal. Het is de bron van ons voedsel, van het leven op aarde. De natuur redden is onszelf redden.

Gerelateerde artikelen

David Bebber / WWF-UK

Afspraken over verandering voedselsysteem: een voorwaarde voor slagen Biodiversiteitstop

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, bepleit dat de bescherming van biodiversiteit eigenlijk geen nut heeft zonder internationale bindende afspraken over een transformatie van ons voedselsysteem.
Meer info
Neil Ever Osborne WWF-US

Om de natuur te redden mag de VN Biodiversiteitstop in Montreal niet falen

De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) die deze week begint, is een niet te missen kans om het almaar snellere verlies van biodiversiteit en de groeiende voedselonzekerheid aan te pakken. Er moet een ambitieuze wereldwijde overeenkomst gesloten worden om de natuur en de biodiversiteit te redden. Zij zijn immers de basis van onze levens zijn.
Meer info
Sanjog Rai / WWF-Nepal

Eén op vijf sneeuwluipaarden verdwenen in afgelopen 20 jaar

Het aantal sneeuwluipaarden is in de afgelopen jaren enorm afgenomen. Deze grote katachtige wordt bedreigd door klimaatverandering en door het verdwijnen van zijn leefgebied. Er zijn nu ongeveer 4000 individuen over, verspreid over 12 landen in Centraal-Azië.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).