Veelgestelde vragen: Directiesalaris

Steffan Widstrand / WWF

Wat is het salaris van de algemeen directeur?

Het salaris van de algemeen directeur van Wereld Natuur Fonds is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland waar WWF-NL lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de commissie Wijffels. Bij de bepaling van het salaris wordt onder andere gekeken naar de grootte en complexiteit van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Voor een organisatie met de omvang en complexiteit van WWF geldt een maximum directiesalaris van € 162.397,-.

Salaris, lasten en premies

Voor de inschaling van het salaris heeft WWF-NL advies ingewonnen van een extern adviesbureau. Het salaris van Kirsten Schuijt, de algemeen directeur van WWF-NL over de periode 1 juli 2019 – 30 juni 2020 bedraagt € 124.986,- waarmee het onder de eerder genoemde richtlijnen zit. WWF-NL draagt ten behoeve van de directeur tevens sociale lasten en pensioenpremie af. Er is geen vertrekregeling overeengekomen. De directeur heeft geen auto van de zaak en reist met het OV.

Verantwoordelijkheden

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle resultaten van WWF-NL:

  • dat als een van de oudste en grootste kantoren een spilfunctie vormt in het grote internationale WWF-netwerk;
  • waar zo'n 60 miljoen omgaat;
  • dat steun krijgt van ruim 768.000 donateurs;
  • waarvoor meer dan 2.500 vrijwilligers actief zijn;
  • dat samenwerkt met strategische partners zoals Tommy Hilfiger en Rabobank;
  • waar 145 (betaalde) FTE’s in dienst zijn.