Privacy bij het solliciteren

Zo gaat WWF-NL met je gegevens om

Fijn dat je geïnteresseerd bent in een baan bij WWF-NL! Hieronder lees je hoe we met je gegevens omgaan als je bij ons solliciteert. 

1. Algemeen

Dit elektronische kandidaatvolgsysteem ‘Visma EasyCruit’ wordt beheerd door Stichting Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). De verantwoordelijke instantie is Stichting het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL) die wordt vermeld in de desbetreffende vacatureadvertentie.

2. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, geslacht, en nationaliteit) met inbegrip van, de in de sollicitatiebijlagen opgenomen persoonsgegevens (hierna 'gegevens') die je aan ons via het sollicitatieformulier beschikbaar stelt is samengesteld door WWF-NL met als doel het verwerken van je sollicitatie. Bijzondere persoonlijke gegevens zoals gegevens over de ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven worden in beginsel niet verzameld tenzij dit wettelijk verplicht is of dit relevant is voor de goede uitvoering van de functie. Eventuele strafrechtelijke persoonsgegevens die in relatie tot de functie relevant zijn, kunnen blijken uit de pre-employment screening en worden door WWF-NL verwerkt.  

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van:

  • Je toestemming en/of
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting en/of
  • Ons gerechtvaardigd belang

Wij kunnen je gegevens gebruiken voor andere gerelateerde vacatures binnen WWF-NL. Verantwoordelijk voor je gegevens in deze zaak is WWF-NL.

3. Gegevensopslag

Je gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang via gecodeerde verzending, versleutelde opslag, een rol- en autorisatieconcept, een concept voor gegevensbescherming en fysieke beveiliging voor de servers.

4. Gegevenstoegang

Voor een goede werking hebben geselecteerde WWF-NL-medewerkers toegang tot je gegevens. Als onderdeel van de exploitatie en het onderhoud van dit elektronische kandidaatvolgsysteem stelt WWF-NL ook externe dienstverleners toegang ter beschikking. Dit zijn Visma Software B.V. (en hun dochterondernemingen), in Nederland, Amazon Web Services (AWS), in Ierland, Service Cloud in Verenigde Staten en Textkernel in Nederland.

Sommige van onze serviceproviders bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als binnen de Europese Economische Ruimte. Het gebruik van dergelijke serviceproviders vindt alleen plaats als aan de noodzakelijke gegevensbeschermingsvereisten volgens de Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetgeving is voldaan. AWS en Service Cloud zijn gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat AWS en Service Cloud voldoen aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Voor deze uitwisseling is een getekende verwerkersovereenkomst overeengekomen.

5. Je rechten

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens te blokkeren of te verwijderen, om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens of om onjuiste gegevens te corrigeren. Na het afronden van de sollicitatieprocedure worden je gegevens tot 4 weken na afhandeling bewaard, je gegevens kunnen dan voor andere gerelateerde vacatures binnen WWF-NL gebruikt worden. Als toekomstige gewijzigde wettelijke vereisten een wijziging van de bewaarperiode vereisen, zal dit zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast aan het gewijzigde reglement. Tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren in welk geval je gegevens maximaal 1 jaar kunnen worden bewaard. Je gegevens kunnen dan voor andere gerelateerde vacatures binnen WWF-NL worden gebruikt.

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens te blokkeren of te verwijderen, inzage te krijgen in je gegevens, om je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens of om onjuiste gegevens te corrigeren.

6. Contactgegevens

Je kunt op de volgende manier contact met ons opnemen om je gegevens te laten wijzigen/verwijderen: stuur een e-mail naar hr@wwf.nl

Privacyverklaring

Met het indienen van je sollicitatie ga je akkoord met de bovenstaande punten. Je kunt deze privacyverklaring op elk moment intrekken via het hierboven vermelde e-mailadres / contactgegevens.

Met het indienen van je sollicitatie aan WWF-NL:

  1. Ga je akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens die worden beschreven in de 'Informatie over de verwerking van persoonsgegevens'.
  2. Als in de aanvraag bijzondere categorieën persoonsgegevens worden gevraagd (evenals informatie vervat in de door jou toegevoegde bijlagen) verklaar je op de hoogte te zijn en het ermee eens te zijn dat deze gegevens precies zullen worden behandeld zoals beschreven in de 'Informatie over de verwerking van persoonsgegevens'.
  3. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd verwijst WWF-NL u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over privacy

Panda kauwt op bamboe in boom Sharon Fisher

Vacatures bij WWF

En? Word jij binnenkort ook een panda? Ga snel naar onze pagina met vacatures.

Naar de vacatures