Teken de Voice for the Planet

Hoe ons land en onze wereld eruit komen te zien na deze crisis bepalen we samen. Natuur heeft geen stem, wij wel. Geef natuur een stem!

Lees verder

2021 is een cruciaal jaar voor de natuur op aarde. Dit najaar nemen wereldleiders belangrijke beslissingen voor de natuur tijdens de Biodiversiteits- en Klimaatconferentie. Teken de Voice for the Planet en geef samen met ons natuur een stem zodat beslissingen worden genomen die niet ten koste gaan van natuur, maar juist bijdragen aan bescherming en herstel.

Jouw stem is zó belangrijk

De natuur zelf heeft geen stem. Maar wij wel. Daarom vragen we jou om natuur een stem te geven en de Voice for the Planet petitie te tekenen. Wereldwijd worden 1 miljoen ‘voices’ verzameld en aangeboden aan politici en wereldleiders om te laten zien hoe groot de steun is voor natuur. Zo wordt het duidelijk dat er nú actie nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en natuurherstel op nummer 1 te zetten!

Teken de voice for the planet

kameleon rechts

Natuur heeft geen stem. Wij wel

Roep wereldleiders op om beslissingen te nemen die niet ten koste gaan van de natuur, maar bijdragen aan bescherming en herstel. Geef natuur een stem. Teken de Voice for the Planet. Juist nu.

574.727

Stemmen voor de natuur

Artiesten laten hun stem horen voor de natuur

Martijn Fischer, Denise Jannah, Nynke Laverman en FRIDAY geven met hun muziek en prachtige natuurclip hun Voice for the Planet. Jij ook? #GeefNatuurEenStem #VoiceForThePlanet

WWF Sabine Bos

Wat doen we met jouw stem?

2021 is een cruciaal jaar voor de natuur op aarde. Dit jaar hebben we de kans om het tij te keren! Wereldwijd worden er door politieke leiders belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van het klimaat en biodiversiteit. Door het tekenen van de Voice for the Planet laat jij zien dat je natuur belangrijk vindt en roep je wereldleiders op om beslissingen te nemen die niet ten koste gaan van de natuur, maar juist bijdragen aan bescherming en herstel ervan. Wij laten jouw stem horen op een aantal belangrijke momenten:

  • bij de formatie van het nieuwe kabinet in Nederland,
  • de UN Biodiversity Conference in oktober,
  • en de UN Climate Change Conference in november.

Zo kunnen we druk uitoefenen op politici en wereldleiders en duidelijk maken dat er nú actie nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en natuurherstel op nummer 1 te zetten.

Lees meer over de Voice for the Planet