Plastic Soep: wat doet WWF-NL?

Er bestaan meerdere ideeën om plastic uit de zee te halen, zoals het project The Ocean Cleanup van Boyan Slat. Zulke acties zijn zeker nuttig, maar niet voldoende. Er komt jaarlijks immers meer plastic bij dan er nu al in zee drijft. Bovendien bestaat een flink deel uit microscopisch kleine stukjes die tot honderden meters diep in het water zweven. WNF vindt het op dit moment het belangrijkst die enorme plasticstroom naar zee een halt toe te roepen.

Voorbeeldprojecten in Azië en Zuid-Amerika

Meer dan de helft van het plastic dat in de oceanen terechtkomt, komt uit vijf Aziatische landen: China, Indonesië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam. De economie van deze landen groeit hard, maar de afvalverwerking is er slecht geregeld. Het is dus van groot belang deze te verbeteren.

WWF-NL is gestart met een aantal voorbeeldprojecten in Azië. Hiermee willen we laten zien hoe een grote stad aan het water het plasticprobleem kan aanpakken. Het is de bedoeling dat de projecten tegelijkertijd bijdragen aan de bestaanszekerheid van de lokale bevolking. De steden waar we beginnen zijn Manado, Labuan Bajo (beide in Indonesië), Davao (Filipijnen) Phu Quoc (Vietnam) en Hong Kong (China).

We gaan een groep ondernemers helpen bedrijven op te zetten die in deze regio’s op vernieuwende manieren met recycling en vervanging aan de slag gaan. Oud plastic kan bijvoorbeeld als grondstof worden gebruikt voor 3D-printers. Dan wordt het lonend om plastic in te leveren in plaats van het weg te gooien. Samen met onder andere supermarkten wil WNF de consumenten in de steden bereiken. Het stadsbestuur kan een rol spelen op het gebied van handhaving en economische prikkels.

Coastal Watch in Hong Kong

WWF-NL en partnerorganisaties hebben in Hong Kong samen het project Coastal Watch opgezet. Met hulp van vrijwilligers en vissers inventariseren we hoe groot het plasticprobleem is op verschillende plaatsen en houden we opruimacties. Met name op plekken die belangrijk zijn voor de natuur, zoals mangroven, wadden, rotskusten en zandstranden. Daarnaast kijken we samen met bedrijven naar de mogelijkheden om minder afval te produceren, meer te recyclen en plastic verpakkingen te vervangen door andere materialen. Ook richten we ons op de bevolking, met voorlichting en verbindende campagnes die mensen oproepen om ‘nee’ te zeggen tegen wegwerpplastic. Lees meer op de website van WWF-Hong Kong (tekst in het Engels)

Ook elders in de wereld lopen succesvolle plasticprojecten van WNF, zoals in Rio de Janeiro (Brazilië), op de Galapagoseilanden (Ecuador) en op Bonaire (Caribisch Nederland).

Plasticproject in Rio de Janeiro

In Rio de Janeiro heeft WNF samen met de Plastic Soup Foundation en lokale organisaties een succesvol voorbeeldproject op poten gezet. We hebben een inwoner van de sloppenwijken geholpen een bedrijfje te starten dat plastic verzamelt en verwerkt tot een nieuwe grondstof. Zo komt het plastic niet in de Carioca Rivier en de Guanabara Baai terecht. Met een bijbehorende campagne maken we mensen bewust van het feit dat plastic waarde heeft en je het dus niet zomaar weg moet gooien.

Recycling op Bonaire

Bonaire, het meest exotische stukje Nederland, kampt ook met een groot plasticprobleem. Vooral op de oostkust van het eiland spoelt schrikbarend veel plastic aan. Samen met de Plastic Soup Foundation en lokale organisaties zijn we een proef gestart met de bouw van machines waarmee plastic gerecycled kan worden. Hiermee willen we producten maken die tot nog toe geïmporteerd werden. Dit helpt niet alleen het milieu, maar biedt ook werkgelegenheid.

Vervanging door afbreekbare materialen

Natuurlijk moet het probleem ook nog dichter bij de bron worden aangepakt. Het is belangrijk de productie van plastic terug te dringen en in plaats daarvan gebruik te gaan maken van duurzame en afbreekbare materialen. Ook kan men bij het ontwerp van verpakkingen meer rekening houden met hergebruik van de grondstoffen. WNF-kantoren over de hele wereld werken hier samen met overheden en het bedrijfsleven aan.

Vincent Kneefel
Oceanenexpert WWF
"Van 8 miljoen ton plastic per jaar naar een plastic free ocean"
Lees het verhaal van Vincent

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!