Evelyn Pfeiffer
Bedrijven

WWF en de VELUX Groep

Een partnerschap voor verandering

De VELUX Groep is ’s werelds grootste dakramenfabrikant. Al bijna 80 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse binnenlucht. De Velux Groep en WWF gaan wereldwijd samenwerken aan één van de meest ambitieuze klimaatplannen tot nu toe.

Day's Edge Productions / WWF-US

De natuur verkeert in een crisis en klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. Om klimaatverandering te stoppen is de inzet van iedereen nodig. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Als onderdeel van haar nieuwe duurzaamheidsstrategie heeft de VELUX Groep de doelstelling om bij het 100-jarig bestaan in 2041 Levenslang CO2 Neutraal te zijn. De VELUX Groep zal de toekomstige CO2-uitstoot van haar organisatie en leveranciers drastisch verminderen.

Dit doet de Velux Groep in lijn met de meest ambitieuze doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. De Velux Groep heeft zich hiervoor aangesloten bij het Science Based Targets Initiative. Ook legt de Velux Groep haar gehele historische CO2 voetafdruk vast, alle CO2 die ze sinds de oprichting in 1941 heeft uitgestoten, door wereldwijd bossen te beschermen en te herstellen.

Hiervoor werkt ze samen met bosbeschermingsprojecten van WWF. Velux neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor de toekomst en het verleden.

De impact van de samenwerking

Herstel van bossen zorgt voor het grootschalig en langdurig vastleggen van CO2. Ook helpt het beschermen van bossen om het verlies van biodiversiteit en leefgebieden een halt toe te roepen, met grote voordelen voor zowel de natuur als de mens.

De Velux Groep gaat investeren in vijf belangrijke bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, waaronder het herstel en bescherming van natuurlijke bossen in Oeganda en het behoud van de unieke biodiversiteit en het boslandschap in Myanmar – samen met én voor de lokale gemeenschap.

Hopelijk inspireert dit innovatieve partnerschap andere bedrijven. Zij kunnen het voorbeeld van de VELUX Groep volgen, en zelf ambitieuze stappen zetten tegen klimaatverandering.