Yasmin Hargreaves Photography / Albert Heijn

Albert Heijn

WWF-NL en Albert Heijn ontwikkelen samen een aanpak voor supermarkten om de voetafdruk te halveren.

Ons voedselsysteem is de nummer één oorzaak van natuurverlies in de wereld. De huidige manier waarop we voedsel produceren en consumeren is daarom niet langer houdbaar. We moeten en kunnen naar een natuurpositief voedselsysteem, door voedsel te produceren en consumeren in balans met natuur. Sinds 1 juli 2022 werken WWF-NL en Albert Heijn (AH) samen aan een aanpak voor Nederlandse supermarkten om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te halveren, voor 2030.

Natuur is de basis voor onze voedselvoorziening. Maar dezelfde natuur die ons voedt, staat onder druk. Een natuurpositief voedselsysteem is gunstig voor natuur, het klimaat en zorgt voor voldoende gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om actie in de hele voedselketen.

Kari Schnellmann / WWF-Switzerland

Waarom werken we samen? 

WWF en AH zijn twee heel verschillende organisaties, maar vinden elkaar in de missie om duurzaam geproduceerd, gezond en betaalbaar voedsel beschikbaar te maken voor iedereen en zo een leefbare planeet door te geven aan de volgende generatie.

Hiervoor is verandering nodig in de hele productieketen, van veld tot bord. Albert Heijn heeft als grootste supermarkt van Nederland invloed op de productieketen. Samen met de kennis van WWF-NL over de effecten van de voedselketens op de natuur, kunnen we positieve stappen zetten om het systeem van binnenuit te veranderen.

Wat we doen

WWF-NL en Albert Heijn ontwikkelen een aanpak voor supermarkten die inzichtelijk maakt hoe supermarkten hun ecologische voetafdruk kunnen verlagen. Dit is gebaseerd op ervaringen die WWF in Groot-Brittannië heeft opgedaan met Britse supermarkten.

De aanpak richt zich op de 7 meest urgente thema’s waar het voedselsysteem impact op heeft: klimaat, ontbossing en landconversie, eetpatronen, landbouw, visserij, voedselverspilling en verpakkingen. Per thema wordt duidelijk welke maatregelen een supermarkt moet nemen om de ecologische voetafdruk te verlagen. Denk aan verdere verduurzaming van het visassortiment, bevordering van biodiversiteit in de landbouw en het duurzaam beheren van watervoorraden in belangrijke fruit- en groenteregio’s.

Waar we naartoe werken

Deze wetenschappelijke aanpak van Albert Heijn en WWF-NL zal in de toekomst als algemene aanpak dienen waarmee alle supermarkten in Nederland kunnen werken. Om zo samen de klimaat- en natuurcrisis aan te pakken. Inclusief een monitoringssysteem waarmee supermarkten het effect van de maatregelen kunnen meten. Samen willen WWF-NL en Albert Heijn de hele keten inspireren en motiveren tot een noodzakelijke duurzame revolutie van ons voedselsysteem.