Gilbert Van Ryckevorsel / WWF-Canada

Privacy policy

Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en wijze van aanmelding) ter uitvoering van het donateurschap, de bijdrage aan de Rangerclub, LifeGuard of Bamboeclub, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou en/of je kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist of via info@wwf.nl.

Persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een MijnWNF-account. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. 

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.

WWF-NL is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer m1237406. 

Beveiliging

WWF-NL draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Social media-platformen

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WWF-NL gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WWF-NL aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door WWF-NL informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WWF-NL-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.