Wat vindt WWF van biomassa?

Rokas Tenys / Shutterstock.com

Zonne- en windenergie zijn de bekendste duurzame energiebronnen. Toch komt in Nederland ook nog steeds een groot deel van hernieuwbare energie uit biomassa, ook wel bio-energie genoemd. De meningen zijn erg verdeeld over de duurzaamheid van biomassa. Wat vindt WWF van biomassa?

Veel discussie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen (en sowieso de aarde niet onnodig te belasten) is de overstap naar duurzame (groene) energie essentieel. We moeten af van fossiele brandstoffen. WWF geeft sterk de voorkeur aan zonne- en windenergie boven energie uit biomassa. Ook uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat biomassa als energiebron (stoken van hout) kan leiden tot meer CO2-uitstoot dan steenkoolcentrales.

Grootschalige productie van biomassa kan concurreren met voedselproductie en met de natuur (bossen). Ook over de herkomst van biomassa is veel discussie. Meer biomassa voor brandstof gaat ten koste van natuur (dichtbij en ver weg). Wat ons betreft mag pas in allerlaatste instantie biomassa als alternatieve brandstof worden gebruikt en onder strikte voorwaarden.

Stoppen met subsidies voor bijstook

In 2013 is in Nederland bij de onderhandelingen van het energieakkoord daarom een limiet gesteld aan de hoeveelheid biomassa die gebruikt mag worden voor bijstook. Daarnaast werd afgesproken dat alleen mocht worden bijgestookt als de biomassa aan duurzaamheidscriteria zou voldoen. De ontwikkeling en handhaving van de duurzaamheidscriteria zijn onvoldoende. Het blijkt in de praktijk lastig om een strikte scheiding te maken tussen afvalhout en bruikbaar hout, dat natuurlijk niet verbrand mag worden.

WWF vindt het risico op schade aan waardevolle natuurlijke bossen te groot. Voor ons reden tot actie. Daarom hebben we samen met andere natuur- en milieuorganisaties voormalig minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in 2020 opgeroepen om biomassa niet langer op te nemen in de energietransitie en te stoppen met de subsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales.