Richard Barrett / WWF-UK

11 mythes over klimaatverandering

Nu de klimaatcrisis een veel besproken onderwerp is in de media is er veel verwarring over wat klimaatverandering nu eigenlijk is. Daarom hebben we geprobeerd enkele van de meest gehoorde mythes op te helderen, zodat je fictie van feiten kunt onderscheiden!

1. HET KLIMAAT VERANDERT ALTIJD

In de loop van de 4,5 miljard jaar dat de aarde bestaat, is het klimaat sterk veranderd. Dat is waar. Maar de snelle opwarming die we nu zien, kan niet worden verklaard door natuurlijke cycli van opwarming en afkoeling. Het soort veranderingen dat normaal gesproken over honderdduizenden jaren zou plaatsvinden, gebeurt in decennia.

De wereldwijde temperaturen zijn nu op hun hoogst sinds het begin van de geschiedenis. Deze veel snellere opwarming wordt veroorzaakt door de stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, dat sinds de industriële revolutie is toegenomen. Als men vandaag de dag over klimaatverandering spreekt, bedoelt men dus antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering. Dit is de opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde als gevolg van menselijke activiteiten, zoals het verbranden van kolen, olie en gas om energie te produceren voor onze huizen en ons transport dat nodig is om onszelf te vervoeren maar ook het voedsel dat we maken en de bomen transporteren nadat ze gekapt worden.

2. DE MENS HEEFT GEEN INVLOED OP KLIMAATVERANDERING

"De mens heeft geen invloed op klimaatverandering" -

Marjolein Faber

De opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw.

3. PLANTEN HEBBEN KOOLSTOFDIOXIDE NODIG

Planten hebben wel degelijk kooldioxide (CO2) nodig om te kunnen leven. Planten en bossen verwijderen jaarlijks enorme hoeveelheden kooldioxide uit de atmosfeer en slaan deze op. Maar het probleem is dat bomen niet oneindig veel kooldioxide kunnen absorberen. En de hoeveelheid bossen neemt af omdat steeds meer bossen over de hele wereld worden gekapt, grotendeels om ons voedsel te produceren.

CO2 zelf veroorzaakt geen problemen, het maakt deel uit van het natuurlijke wereldwijde ecosysteem. Het probleem is de hoeveelheid CO2 die door ons als mensen wordt geproduceerd; dit niveau van CO2 in de atmosfeer is al 800.000 jaar niet meer voorgekomen.

Mensen zwemmen in zee en liggen op druk bezocht strand Milos Bicanski / WWF-UK

4. DE OPWARMING VAN DE AARDE IS NIET ECHT, WANT HET IS NOG STEEDS KOUD...

Door de opwarming van de aarde neemt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde toe. Dit maakt niet alleen hittegolven en droogtes waarschijnlijker, maar het veroorzaakt ook veranderingen in onze natuurlijke klimaatsystemen. Deze veranderingen maken extreme weersomstandigheden waarschijnlijker en ernstiger. De wereld is de laatste honderdertig jaar één graad Celcius warmer geworden en het zeeniveau is met twintig centimeter gestegen door de opwarming en het smelten van de ijskappen. In Nederland is het zelfs 1,7 °C warmer geworden.

"Climate change is probably doing good".  Tony Abbott - voormalig minister-president van Australië 

5. KLIMAATVERANDERING IS EEN PROBLEEM VAN DE TOEKOMST

Dit is niet langer een excuus om niet in te grijpen in de klimaatverandering en de last op de schouders van de toekomstige generaties te leggen. Vorig jaar waarschuwden 's werelds toonaangevende klimaatwetenschappers dat we maar 12 jaar de tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C en om te voorkomen dat het klimaat uiteenvalt.

We zien nu al de verwoestende effecten van de klimaatverandering op de wereldwijde voedselvoorziening, toenemende migratie, conflicten, ziekten en wereldwijde instabiliteit, en dit zal alleen maar erger worden als we nu niet in actie komen. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is de grootste milieucrisis van onze tijd. Het bedreigt de toekomst van de planeet waarvan we afhankelijk zijn voor ons voortbestaan en we zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.

6. HERNIEUWBARE ENERGIE IS SLECHTS EEN MANIER OM GELD TE VERDIENEN

Het is een algemeen geloof dat hernieuwbare energie duur is door de investering maar dit is gewoonweg niet waar! Zonne-energie en onshore windenergie zijn de goedkoopste manieren om elektriciteit op te wekken; dat betekent dat de energie die ze produceren goedkoper is dan het gebruik van kernenergie, gas en fossiele brandstoffen.

De kosten van duurzame energie maar worden steeds goedkoper door duurzame ontwikkelingen. En toch steunt de overheid nog steeds vuile fossiele brandstoffen.

7. HET AANTAL IJSBEREN NEEMT TOE

Dit is niet het geval. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ijsberen. Het Noordpoolgebied warmt ongeveer twee keer zo snel op als de rest van de wereld, waardoor het zee-ijs eerder smelt en zich later in het jaar vormt. Dit maakt het moeilijker voor vrouwelijke ijsberen om in de late herfst aan land te komen om hun holen te bouwen, en moeilijker voor hen om in het voorjaar het zee-ijs op te gaan om hun jongen te voeden. Hun belangrijkste prooi, de zeehond, wordt ook beïnvloed door de klimaatverandering, omdat ze afhankelijk zijn van het zee-ijs om hun jongen groot te brengen.

Dit betekent dat ijsberen in sommige delen van het Noordpoolgebied moeten overleven met minder voedsel dan voorheen. Voorspeld wordt dat de ijsberenpopulaties tegen het midden van deze eeuw met 30 procent zullen afnemen.

www.JSGrove.com / WWF

8. HERNIEUWBARE ENERGIE WERKT ALLEEN ALS HET NIET BEWOLKT OF WINDERIG IS

De industrie ontwikkelt nieuwe technieken voor de opslag van elektriciteit en het beheer van de vraag op piekmomenten, wat betekent dat zelfs als de zon niet schijnt of het niet waait, het nog steeds mogelijk is om te vertrouwen op hernieuwbare energiebronnen.

9. DIEREN ZULLEN ZICH WEL AANPASSEN AAN DE KLIMAATVERANDERING

Om te overleven hebben planten, dieren en vogels die geconfronteerd worden met de klimaatverandering twee opties: verplaatsen of zich aanpassen. Er zijn verschillende voorbeelden van soorten die zich al beginnen aan te passen aan de klimaatverandering.

Maar in toenemende mate is het voor velen een ander verhaal. Gezien de snelheid van de klimaatverandering wordt het voor veel soorten onmogelijk om zich snel genoeg aan te passen aan hun veranderende omgeving. En omdat habitats worden vernietigd door wegen, steden en dammen, wordt het steeds moeilijker om zich te verplaatsen.  Voor degenen die zich niet kunnen verplaatsen of zich niet kunnen aanpassen, ziet de toekomst er niet zo positief uit.

Shutterstock / Spill Photography / WWF

10. ALS DE MENSHEID VERDWIJNT, IS KLIMAATVERANDERING OPGELOST

Dit is, naar onze stellige overtuiging, verkeerd. Het is gemakkelijk om te beginnen met het gevoel dat we al te ver zijn gegaan en dat de planeet niet in staat zal zijn om de groeiende wereldbevolking te ondersteunen.

Het is de missie van het WWF om een wereld op te bouwen waarin mens en natuur samen gedijen. De technologie en systemen die we nodig hebben om tegen 2045 naar 100% hernieuwbare energie te gaan en de hulpbronnen van onze planeet duurzaam te gebruiken, zijn al beschikbaar. Wat nu nodig is, is dat politieke en zakelijke leiders doortastende en dringende maatregelen nemen om deze oplossingen te gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken en de natuur te herstellen.

11. CHINA IS HET ENIGE LAND DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KLIMAATVERANDERING

Ondanks het feit dat China een van de grootste uitstoters van broeikasgassen is, is het momenteel een van de grootste investeerders in hernieuwbare energie. De toename van de investeringen is een reactie op de snelle groei van het groene bedrijfsleven en de noodzaak om de luchtvervuiling in de grote steden op te ruimen.

Klimaatverandering is een wereldwijde kwestie en we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis aan te pakken. Er zullen serieuze investeringen nodig zijn om hier iets aan te doen, maar het kan enorme voordelen opleveren voor de natuur en de mensen. We moeten allemaal onze stem verheffen en vechten voor onze wereld!

 

Quote van donald trump

Wil je meer weten over klimaatverandering?

Beeld: Hans Avontuur
Gevolgen
Gevolgen
van klimaatverandering
Oorzaken
Oorzaken
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Mythes en sceptici
Mythes en sceptici
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Politiek
Politiek
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?

Resultaten en Updates

Richard Barrett / WWF-UK

Daling ijsbeerpopulaties verwacht voor eind van deze eeuw

Voor het einde van deze eeuw nemen bijna alle ijsbeerpopulaties af; dat is de conclusie van een internationale studie naar de gevolgen van klimaatverandering op de overleving van ijsberen. Uit de studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change, blijkt dat alleen de populaties in de zogeheten Last Ice Area in het noorden van Canada, dit doemscenario mogelijk ontlopen.
Meer info

Noorwegen brengt Noordpool in gevaar

Bereneiland. Het klinkt als een plek uit een kinderboek. Maar Bereneiland bestaat echt, het ligt middenin de Barents Zee, tussen Noorwegen en Spitsbergen. Willem Barents ontdekte dit eiland in 1596 en kreeg het er al snel aan stok met de ijsberen daar.
Meer info

Koala Maryanne weer uitgezet na bosbranden

De hevige bosbranden in Australië begin dit jaar kostten tienduizenden koala’s het leven. Gelukkig wisten sommige kleintjes de vuurzee te overleven, zoals koala Maryanne. RSPCA-dierenarts Claire Philips en koalaverzorger Trudi Timbs vonden haar, ze was pas 12 maanden oud, mager, uitgedroogd en haar pootjes waren verbrand.

Meer info

Kuikens bruine raafkaketoe komen uit op verbrand Kangaroo Island

Kangaroo Island werd begin dit jaar zwaar getroffen door vernietigende natuurbranden. Op het eiland leefden zo’n 370 bruine raafkaketoes. Bijna 75% van deze populatie bedreigde vogels had zijn thuis in een 210.000 hectare groot verbrand gebied. Natuurorganisaties vreesden dat de soort voorgoed verdwenen was.
Meer info
Antonio Busiello/WWF-US

Help de schildpad: 10 dingen die jij kunt doen

Vandaag is het De Internationale Dag van de Schildpad! En wat is nu een betere manier om deze speciale dag te vieren dan door bij te dragen aan de bescherming van deze kwetsbare dieren? Schildpadden zien er misschien wel uit alsof ze zichzelf goed kunnen beschermen door hun harde schild, maar eigenlijk zijn het hele kwetsbare dieren. In de afgelopen decennia is het aantal schildpadpopulaties drastisch afgenomen door zowel menselijke activiteiten als veranderingen in het klimaat. Hierdoor behoort bijna elke zeeschildpadsoort nu tot de bedreigde diersoorten maar ook met sommige zoetwaterschildpadden en landschildpadden gaat het niet goed. Lees hieronder 10 tips om te zien wat jij zoal kunt doen om zeeschildpadden te beschermen!
Meer info

Australië: Goed nieuws voor kangoeroe Clover

Veel dieren raakten gewond tijdens de hevige bosbranden in Australië. Gelukkig konden velen ook gered en ondergebracht worden in opvangcentra. De weg naar herstel is lang, maar gelukkig zijn er lichtpuntjes. Ontmoet Clover, een babykangoeroe die bijna omkwam door het vuur en nu weer langzaam opkrabbelt.
Meer info