naturepl.com / Lynn M. Stone / WWF

Onderzoek

Inzicht in dieren, hun gewoonten en leefgebieden

Waarom onderzoek?

Om gericht te kunnen werken aan natuurbehoud is het heel belangrijk te weten wat er beschermd moet worden en of de manier waarop dat gedaan wordt nog steeds de juiste is. Daarom onderzoeken we onder andere hoeveel dieren en welke soorten er in gebieden zijn. Zo kunnen we vaststellen welk deel van het bos de hoogste natuurwaarde heeft en waar bescherming het meest effectief is.

WWF zet zich ook in om de handel in wilde dieren aan te pakken. Zo steunen we onderzoek waarbij de handelsroutes in kaart worden gebracht. En om beter te beoordelen welke bescherming de dieren nodig hebben, doen we onderzoek naar hun leefwijze.

Open veld met omgevallen, gekapte bomen

Below the Canopy

Below the Canopy is het eerste rapport ter wereld dat gaat over biodiversiteit in bossen. Het rapport, dat in augustus 2019 uitkwam, laat zien dat de dierenpopulaties in bossen sinds 1970 met gemiddeld 53% afnamen. Het verlies en de degradatie van leefgebied, voornamelijk door menselijk toedoen, vormen de grootste bedreigingen voor vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het WWF-rapport meldt dat de daling het grootst is in tropische regenwouden zoals de Amazone.

Klimaatverandering op Borneo

WWF deed onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op verschillende dieren op Borneo. Zo kan de neushoornvogel een opwarming tot 2 graden aan, terwijl bij een verandering in temperatuur van 4 graden de vogel in veel gebieden op het eiland zou verdwijnen.

Resultaten en Updates

Australiërs in actie voor hun ernstig bedreigde diersoorten

Steun de Australiërs in hun roep om strengere wetten zodat de bijzondere Australische natuur beter wordt beschermd.
Meer info

WWF positief over inzet op kwaliteit nieuwe bossenstrategie Schouten

De nieuwe bossenstrategie van minister Schouten zet sterk in op kwaliteit en connectiviteit van bos. Dit is belangrijk omdat vooral de kwaliteit van het bos als geheel telt.
Meer info

In de Amazone: Het bos verdedigen is levensgevaarlijk

“We moesten ons dorp verlaten en maandenlang in ballingschap leven. We konden niet meer voor onze families zorgen. Nog steeds worden we met de dood bedreigd.” Dit is het verhaal van twee Braziliaanse ‘defenders’; verdedigers van het bos. Voor hun eigen veiligheid en die van hun gemeenschap moeten ze anoniem blijven.
Meer info
Michel Gunther / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!