01 mei 2019

“WWF promoot geboortebeperking?!”

 

 

Het tv-programma Zembla meldt vandaag 'na eigen onderzoek' dat "het Wereld Natuur Fonds (WWF) geboortebeperking promoot in natuurgebieden in derde wereldlanden". Klopt dat inderdaad?

 

Nee, natuurlijk doet het Wereld Natuur Fonds niet zelf aan familyplanning programma’s. Zembla is hier wel erg kort door de bocht. Wat WWF in enkele landen doet is samenwerken met gezondheidszorgorganisaties aan gecombineerde gezondheidszorg/natuurbeschermingsprojecten (zogeheten People/Health/Environment (PHE) projecten). 

Grote armoede

De reden voor dit soort gecombineerde projecten is dat in sommige gebieden waar WWF werkt, mensen in grote armoede leven. Om met lokale bevolking te kunnen werken aan het beschermen van kwetsbare natuur, is het belangrijk om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen zelf. Bij dergelijke projecten wordt er bijvoorbeeld financiële steun gegeven aan een gezondheidspost, waterput of andere voorzieningen om in basis levensonderhoud te voorzien.

Advies en alternatieven

Natuurlijk heeft en had WWF geen actieve bemoeienis met het soort medische zorg dat binnen gezondheidsposten wordt geboden. Of er een been afgezet moet worden, een bevalling moet worden gedaan of iemand wenst anti-conceptie, dat valt onder verantwoordelijkheid van een arts. WWF geeft en gaf binnen dit soort projecten adviezen over duurzamere leefomstandigheden, denk aan koken op biogasstoofjes i.p.v. hout. Op deze manier is er minder ontbossing en wordt de kans op ongewilde confrontatie met wilde dieren verkleind. Ook bood WWF alternatieven aan voor gebruik van kunstmest in de landbouw om vervuiling van water tegen te gaan.

Honderden projecten

In het project in India, waar Zembla naar verwijst, was WWF ook verantwoordelijk voor de logistiek. Dit project is in 2008 gestopt. Het Nederlandse kantoor van WWF heeft overigens nooit dit soort gecombineerde projecten gefinancierd. WWF werkt aan honderden projecten in meer dan 100 landen, waarvan er drie dergelijke gecombineerde PHE-projecten zijn: in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kameroen.