Gustavo Ybarra / WWF
19 maart 2020

Reactie WWF op Zembla:  “Natuurbescherming is geen keuze tussen mens of dier”

Het televisieprogramma Zembla besteedt vanavond (19-03-2020) aandacht aan het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dit is een herhaling van de uitzending in mei 2019. Volgens de makers van het programma zou WWF zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten en zich actief inzetten voor geboortebeperking rond natuurgebieden. WWF neemt afstand van het beeld dat Zembla neerzet: “Natuurbescherming is nóóit een keuze tussen mens of dier!”.

De makers van Zembla suggereren in hun uitzending dat het Wereld Natuur Fonds natuur beschermt ten koste van de lokale bevolking. Natuurbescherming is voor WWF geen keuze tussen mens óf dier. We kunnen het wereldwijd verlies van natuur alleen keren als we op alle fronten samenwerken: met burgers, bedrijven, overheden én in natuurgebieden met de lokale en inheemse bevolking.

Onderzoek

Onze medewerkers dienen zich te houden aan strikte richtlijnen die de rechten en het welzijn van inheemse bevolking en lokale gemeenschappen moeten garanderen. Ook onze partners, zoals rangers in het veld, moeten zich hier aan houden. Schending van mensenrechten is uiteraard onacceptabel. Momenteel laat WWF onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar enkele aantijgingen over misstanden.

Geboortebeperking?

Wat betreft geboortebeperking kan WWF kort zijn: daar doet de organisatie niet aan. WWF werkt wel in sommige landen samen met gezondheidszorgorganisaties zogeheten People/Health/Environment (PHE) projecten.  Reden  voor gecombineerde projecten is dat in sommige gebieden waar WWF werkt, mensen in grote armoede leven. Om met lokale bevolking te kunnen werken aan bescherming van kwetsbare natuur, is het belangrijk om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.  Daarom wordt bijvoorbeeld financiële steun gegeven aan een gezondheidspost, waterput of andere voorzieningen om in basis levensonderhoud te voorzien.

WWF geeft binnen deze gecombineerde projecten advies over duurzamere leefomstandigheden; denk aan koken op biogasstoofjes ipv hout om ontbossing tegen te gaan. WWF heeft geen bemoeienis met medische zorg, zoals de wens van iemand om gebruik te maken van anticonceptie.  Dit valt onder verantwoordelijkheid van een arts. Binnen het internationale WWF-netwerk zijn er momenteel drie van dergelijke gecombineerde projecten: in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kameroen.

Medewerking

WWF heeft voorafgaand aan de uitzending volop medewerking verleend aan de redactie van Zembla. De redactie heeft een uitgebreid voorgesprek gehad met een van onze experts  en ons kantoor in India heeft medewerking aan de tv-ploeg aangeboden. Daar heeft Zembla geen gebruik van gemaakt. Om de juiste context te kunnen geven heeft WWF er voor gekozen om de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).