Greg Armfield / WWF
01 mei 2019

Reactie WWF op Zembla:  “Natuurbescherming is nooit een keuze tussen mens of dier!”

 

 

Het televisieprogramma Zembla besteedt vanavond aandacht aan het Wereld Natuur Fonds (WWF). Volgens de makers van het programma zou WWF zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten en zich actief inzetten voor geboortebeperking rond natuurgebieden. WWF neemt afstand van het beeld dat Zembla neerzet: “Natuurbescherming is nóóit een keuze tussen mens of dier!”

 

De makers van Zembla suggereren in hun uitzending dat het Wereld Natuur Fonds natuur beschermt ten koste van de lokale bevolking. Natuurbescherming is voor WWF geen keuze tussen mens óf dier. We kunnen het wereldwijde verlies van natuur alleen keren als we op alle fronten samenwerken: met burgers, bedrijven, overheden én in natuurgebieden met de lokale en inheemse bevolking.

Onderzoek

Onze medewerkers dienen zich te houden aan strikte richtlijnen die de rechten en het welzijn van inheemse bevolking en lokale gemeenschappen moeten garanderen. Ook onze partners, zoals rangers in het veld, moeten zich hier aan houden. Schending van mensenrechten is onacceptabel. Momenteel laat WWF onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar enkele aantijgingen over misstanden. De resultaten en mogelijke acties volgen na de zomer.

Geboortebeperking?

Wat betreft geboortebeperking kan WWF kort zijn: daar doet de organisatie niet aan. WWF werkt wel in sommige landen samen met gezondheidszorgorganisaties aan zogeheten People/Health/Environment (PHE) projecten. Reden voor deze gecombineerde projecten is dat in sommige gebieden waar WWF werkt mensen in grote armoede leven. Om met lokale bevolking te kunnen werken aan bescherming van kwetsbare natuur, is het belangrijk om bij te dragen aan hun duurzame ontwikkeling. Daarom wordt bijvoorbeeld financiële steun gegeven aan een gezondheidspost, waterput of andere voorzieningen om in basis levensonderhoud te voorzien.

Wat doet WWF wel? WWF geeft binnen deze gecombineerde projecten advies over duurzamere leefomstandigheden; denk aan koken op biogasstoofjes ipv hout om ontbossing tegen te gaan. WWF heeft geen bemoeienis met medische zorg, zoals bijvoorbeeld de wens van iemand om gebruik te maken van anti-conceptie. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van een arts. WWF werkt aan honderden projecten in meer dan 100 landen, waarvan er drie van dit soort gecombineerde PHE-projecten zijn: in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kameroen.

Shoot to kill beleid?

In de uitzending zeggen parkwachters van het Kaziranga National Park dat ze ‘ongewenste bezoekers mogen neerschieten zonder vragen te stellen’. Volgens WWF India is er absoluut geen zogeheten ‘shoot to kill beleid’ in India en als dat er wel zou zijn dan zouden we hier fel op tegen zijn. Het werk in Kaziranga focust op monitoring van tijgers en neushoorns, het zorgen voor corridors voor wildlife en projecten met de lokale bevolking die we samen partners doen.

Onzichtbare hand die alles beheert?

WWF herkent zich helemaal niet in de aantijgingen van de Indiase mensenrechtenorganisatie JKSS dat ‘alles door het WWF wordt beheerd, als een onzichtbare hand’. WWF betreurt dan ook dat JKSS geen contact met ons kantoor in India heeft opgenomen. We werken met acht andere organisaties al jaren intensief samen in Assam.

Medewerking

WWF heeft voorafgaand aan de uitzending volop medewerking verleend aan de redactie van Zembla. De redactie heeft een uitgebreid voorgesprek gehad met een van onze experts. Ons kantoor in India heeft medewerking aan de tv-ploeg aangeboden. Daar heeft Zembla geen gebruik van gemaakt. Om de juiste context te kunnen geven heeft WWF er voor gekozen om de vragen schriftelijk te beantwoorden.