Win het boek 'De avonturen van Alexander von Humboldt'!

Wil jij het boek 'De avonturen van Alexander von Humboldt' winnen? Doe dan snel mee en maak kans op 1 van de 3 boeken die wij verloten! Winnaars krijgen voor 1 april bericht.

Doe mee en win!

Vul je gegevens in:
Er is geen adres gevonden met opgegeven postcode en huisnummer. Controleer of dit juist is ingevuld.
Maak kans op het boek!

Actievoorwaarden

Lees hier de actievoorwaarden

Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win 1 van de 3 boeken’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland gevestigd te Zeist, hierna te noemen ‘WWF’.

WWF organiseert deze actie. Door het achterlaten van je gegevens op www.wwf.nl/winactie maak je kans.

 • De actie loopt van 14 februari t/m 31 maart 2020.
 • Deelname aan de actie is mogelijk vanaf 18 jaar.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan deze actievoorwaarden.
Hoe werkt deze actie?
 • Bij het achterlaten van je gegevens op de pagina www.nl/winactie maak je kans op 1 van de 3 boeken.
 • Uit alle deelnemers worden 3 prijswinnaars getrokken.  
 • De winnaars krijgen voor 1 april 2020 via e-mail bericht.
Wijzigingen/beëindiging actie
 • WWF behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen. WWF kan daarnaast op elk tijdstip deze voorwaarden herzien. De aanpassingen op de voorwaarden zijn dan met onmiddellijke ingang van toepassing.
 • WWF stelt alleen de winnaar persoonlijk op de hoogte van de uitslag van de winactie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Gegevens en gebruik
 • Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens op te geven (bijvoorbeeld je naam, leeftijd, e-mailadres en/of NAW-gegevens).  
 • De door jou verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn.
 • De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring wwf.nl/privacy.
Aansprakelijkheid
 • WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
  • enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel moet maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door WWF-NL uitgekeerde prijs;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Diversen
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.