Suyash Keshari / WWF-International

Geef de tijger een veilig huis

Het is erop of eronder voor de tijger. In 100 jaar tijd is hun aantal met 96% afgenomen. Help jij mee de tijger een veilige toekomst te geven?

Lees verder

Van 100.000 een eeuw geleden naar 3200 in 2010: de tijger was in 100 jaar bijna verdwenen. De afgelopen jaren hebben we daarom alles op alles gezet om de tijgerpopulatie weer te laten groeien. Met succes! Het aantal tijgers in India, Nepal, Bhutan, Rusland en China neemt toe en in 2016 was het totaal aantal tijgers toegenomen tot 3900.

Maar ondanks deze groei zijn de bedreigingen niet verdwenen. Mens-tijgerconflicten nemen toe, er is te weinig geschikt leefgebied voor de tijger en stroperij blijft een groot gevaar. Nu is het moment om door te pakken en ervoor te zorgen dat het aantal tijgers verder kan groeien, door ze de ruimte te geven en stroperij te stoppen.

De gevaren voor de tijger

Tijgers worden ernstig bedreigd door stroperij en door het kappen van bossen krimpt hun leefgebied, dat ook nog eens erg versnipperd raakt. Ze komen nog maar voor in 5% van het gebied waar de tijger oorspronkelijk leefde.

Hierdoor kunnen tijgers lastiger aan genoeg voedsel komen, zijn ze langer op zoek naar soortgenoten én komen ze steeds vaker in conflict met mensen. 

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.
Jouw voorkeuren

Wat bereik je met jouw gift?

We hebben dit jaar minimaal 250.000 euro nodig om de machtige tijger te beschermen en hem meer ruimte te geven.

 • Voor 15 euro: herstellen we 50 m2 bos voor de tijgers.

 • Voor 30 euro: kunnen we een ranger op patrouille sturen om stroperij te voorkomen.

 • Voor 75 euro: geven we een eendaagse training voor 1 ranger om mens-tijgerconflicten tegen te gaan.

Bengaalse tijger sluipt door gras

Narayanan Iyer (Naresh) / WWF-International

De koning van de jungle beschermen

 • 1

  Gebieden beschermen en herstellen

  Door goed beheer beschermen we gebieden en zorgen we ervoor dat versnipperde stukken leefgebied met elkaar verbonden worden. We bewegen overheden om speciale gebieden voor tijgers veilig te stellen en we geven advies bij het beheren van deze gebieden en het opleiden van parkmanagers.

 • 2

  Stroperij tegengaan

  Door de anti-stroperijpatrouilles in en rond beschermde gebieden te versterken kunnen we stroperij tegengaan. We zorgen ervoor dat boswachters en rangers opgewassen zijn tegen stropersbendes en dat anti-stroperijeenheden zijn voorzien van moderne communicatieapparatuur en een goede uitrusting.

 • 3

  Mens-tijgerconflicten voorkomen

  Door de veiligheid van mensen en hun vee te verbeteren kunnen we conflicten voorkomen. We werken samen met lokale bevolking en specialisten aan een geïntegreerde aanpak. Daarbij gaat het niet alleen om technische oplossingen zoals aanleg van hekken, maar ook om compensatie van schade, onderzoek naar de oorzaken van het conflict, training van mensen om zichzelf en hun dorpsgenoten te beschermen en lobby voor de juiste wetgeving.

Wie tijgers beschermt, beschermt zoveel meer

Het veiligstellen van de toekomst van tijgers gaat over zoveel meer dan alleen het beschermen van een iconische soort.

Tijgergebieden overlappen bijvoorbeeld met negen van de belangrijkste stroomgebieden in Azië waar meer dan 800 miljoen mensen voor hun drinkwater van afhankelijk zijn. Het beschermen van deze tijgerbossen voorkomt droogte, vermindert overstromingen en beperkt de gevolgen van klimaatverandering.

Als tijgers het goed doen in het wild, is dat een graadmeter van een gezond ecosysteem. Dat is goed voor de andere wilde dieren, voor de mensen én voor onze planeet.

Deel deze actie en bescherm samen de natuur

Help jij mee? Deel dan deze actie!

WWF_Social_Iconen_Grijs_Facebook.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Whatsapp.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Linkedin.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Twitter.png WWF_Social_Iconen_Grijs_mail.png

Shutterstock / Ondrej Prosicky / WWF-Sweden