Martin Harvey / WWF

Geef olifanten de ruimte

Olifanten komen bij hun zoektocht naar ruimte en voedsel steeds vaker terecht op akkers van lokale bevolking. Soms met ernstige gevolgen, voor mens én dier.

Wilde dieren raken delen van hun leefgebied kwijt door ontbossing en aanleg van wegen, dorpen of akkers. Hierdoor komen mens en dier elkaar steeds vaker tegen, waardoor er regelmatig conflicten ontstaan. Olifanten vernielen bijvoorbeeld gewassen in hun zoektocht naar voedsel of leeuwen vallen vee aan. De lokale boeren hebben al minder landbouwopbrengsten door klimaatverandering, dus een oplossing is hard nodig om de mensen en dieren te beschermen.

Martin Harvey / WWF

Samen conflicten tussen mensen en dieren voorkomen

Door duurzame landbouw blijft het bos overeind voor wilde dieren zoals olifanten. WWF wil dit met jouw hulp bereiken.

  • We voorzien boeren van pakketten met lokaal zaaigoed.
  • We helpen de boeren klimaatbestendige en natuurvriendelijke landbouw toe te passen.
  • We identificeren en beschermen de trekroutes van olifanten samen met onze partners African Parks en Peace Parks Foundation.

Help jij olifanten en boeren?

Doneer via het formulier of geef een Tikkie.

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.

 

 

Scan de QR-code of klik hier om te doneren via Tikkie. 

QRCode Kaza.png

Wat bereik je met jouw gift?

  • €10: Bijdrage aan lokaal zaaigoed
  • €25: Dagvergoeding trainer natuurvriendelijke landbouw
  • €90: Mobiele telefoon voor monitoring landbouwopbrengst

Onze held in het veld: Maureen Mbao

Maureen woont met haar familie in het grote natuurgebied Kavango-Zambezi in Zuidelijk Afrika. In het droge gebied ligt een belangrijke trekroute voor olifanten en andere wilde dieren. Om hun gezinnen te kunnen blijven voeden zijn landbouwers zoals zij gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe akkers, waarvoor bos moet wijken.

Maureen Mbao
“Ik kon een akker nooit langer dan drie jaar gebruiken.”

Om conflicten met wilde dieren tegen te gaan moet er meer bos voor ze blijven bestaan en tegelijkertijd moet Maureen's akkerland genoeg opbrengst hebben goed van te kunnen leven. Dat kan met een andere manier van grond bewerken, betere zaden en het gebruik van natuurlijke mest. Oftewel: duurzame landbouw. WWF vroeg Maureen of zij het wilde proberen.

In plaats van de hele akker om te ploegen, verbouwt Maureen haar gewassen in geulen. Dit beschermt de bodem zodat deze beter water vasthoudt en langer vruchtbaar blijft. “Sinds ik op deze manier werk kan ik 3,5 ton maïs per jaar oogsten. Eerder was dat slechts 1,4 ton!” vertelt Maureen. Ze inspireert en traint andere boeren om haar voorbeeld te volgen en monitort de resultaten. De boeren werken met betere en meer gevarieerde zaden en leren hoe ze deze beter kunnen bewaren. Ook leren ze hoe ze verlies van gewassen door bijvoorbeeld ziekten kunnen vermijden. Met jouw hulp kunnen we meer boeren zoals Maureen helpen duurzame landbouw op te zetten en het bos beschermen.

Deel deze actie en bescherm samen de natuur

Help jij mee? Deel dan deze actie!

WWF_Social_Iconen_Grijs_Facebook.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Whatsapp.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Linkedin.png WWF_Social_Iconen_Grijs_Twitter.png WWF_Social_Iconen_Grijs_mail.png

Kinjal Vasavada