Een kans voor kleurrijk koraal

De afgelopen 30 jaar is door temperatuurstijging van het zeewater, vervuiling en schadelijke visserij, de helft van ons koraal al verloren gegaan. Als we zo doorgaan, kan het meeste koraal al over 30 jaar verdwenen zijn.

Koraal verdwijnt razendsnel

Klimaatverandering is de grootste bedreiging van koraal. Door de opwarming van de aarde wordt ook het zeewater warmer. Koraal is afhankelijk van algen om te overleven, maar door de warmere temperaturen verlaten algen soms het koraal. Hierdoor wordt het witte skelet van koraal zichtbaar. Dit wordt ook wel verbleken genoemd. Als het te lang warm blijft, sterft dit koraal. 

Als koraal afsterft, komen dieren en mensen in grote problemen. Koraalrifferen zijn namelijk kraamkamers, schuilplaatsen en voedselplekken voor zeedieren én zuiveren het water. Maar koraal werkt ook als golfbreker tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Het is daarom onmisbaar voor miljoenen mensen die in kustgebieden wonen.

Waarom verbleekt koraal?

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.
Jouw voorkeuren

Wat bereik je met jouw gift?

Jouw steun maakt het verschil. Met jouw gift draag je bij aan verschillende activiteiten die het koraal weer kleur geven, zoals: 

 • Voor 10 euro: verzorgen we een lespakket voor lokale natuurbeschermers over duurzame visserij.
 • Voor 30 euro: kan een ranger op patrouille om kwetsbaar gebied te beschermen.
 • Voor 75 euro: dragen we bij aan de aanschaf van hydrofoons waarmee we naar geluid onder water kunnen luisteren om dynamietvisserij te detecteren.

 

Anemoonvis schuilt in anemoon WW145796

James Morgan / WWF-US

Wat doet WWF?

HOE WE DE KORAALDRIEHOEK BESCHERMEN

We werken samen met lokale bewoners, bedrijven, overheden en partners om de gezondheid van onze oceanen te beschermen en weer te herstellen voor mens en natuur.

 • 1

  Beschermen van gebieden

  Samen met partners als lokale en nationale overheden, andere organisaties en universiteiten werken we aan het beschermen en herstellen van kustgebieden.

  Zo voeren we patrouilles uit en werken we aan het herstellen van koraalriffen. Daarnaast ontwikkelen we duurzame financieringsmogelijkheden voor beschermde gebieden.

 • 2

  Beschermde zeeschildpadden

  We willen zeeschildpadden beschermen tegen stroperij en illegale handel. Om deze illegale handel terug te dringen zoeken we naar alternatieve inkomstenbronnen.

  Samen met lokale gemeenschappen zetten we patrouilleteams op die de legstranden en gelegde eieren bewaken en doen we onderzoek naar leefgebieden, migratieroutes en gedrag om deze dieren beter te kunnen beschermen.

 • 3

  Duurzame visserij

  Een groot deel van de inwoners van de Koraaldriehoek is afhankelijk van de zee voor hun inkomsten en voedsel. Samen met hen ontwikkelen we alternatieve inkomstenbronnen, zodat de druk op de oceaan verlicht wordt.

  Er wordt op het moment veel gevist met schadelijke vistechnieken, zoals dynamietvisserij. Met de vissers onderzoeken we duurzame vismethoden en lobby'en we bij overheden om duurzame vismethodes op te nemen in de beheerplannen.