naturepl.com / Espen Bergersen / WWF

Help jij mee het tij te keren?

De grote reuzen van de oceaan hebben onze hulp hard nodig. Word jij walvisbeschermer?

Wist je dat de gemiddelde walvis in zijn leven net zoveel CO2 opneemt als 1000 bomen? Ze zijn dus een ontzettend belangrijke partner in onze strijd tegen klimaatverandering.

Helaas sterven er ieder jaar minstens 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen wereldwijd. Vaak door bijvangst van visserij, maar ook door aanvaringen en vervuiling van oceanen. Samen móeten we het tij keren. Help jij mee?

WWF Australië

Hoe kunnen we de walvis beschermen?

Walvissen worden bedreigd door bijvangst in visserij en vervuiling van de oceanen met plastic of giftige stoffen. Ook zijn onze oceanen erg druk en komen walvissen regelmatig in botsing met schepen. De herrie van de schepen verstoort hun communicatie. Ze horen elkaar minder goed en hebben meer moeite om voedsel te vinden. Door harde geluiden zoals heien, boren en explosies, kunnen ze zelfs doof worden, stranden of sterven. 

Om walvissen de kans te geven te eten, te paren, succesvol hun jongen groot te brengen en veilig rond te zwemmen, zijn meer beschermde gebieden nodig. In deze gebieden mag bijvoorbeeld niet of beperkt gevist en gevaren worden. Om te bepalen welke gebieden het belangrijkst zijn om te beschermen, voorzien we walvissen van een zender en volgen hen op hun reis tussen de gebieden waar ze zich voeden en voortplanten. Zo ontdekten we dat bultruggen een reis van meer dan 8000 kilometer afleggen, van het noordelijkste puntje van Zuid-Amerika helemaal naar Antarctica en weer terug! 

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.
Dwergvinvissenonderzoek boot vaart door ijs
Word walvisbeschermer

Wat bereik je met jouw gift?

We hebben dit jaar minimaal 250.000 euro nodig om door te gaan met het onderzoek en het organiseren van nieuwe walvisexpedities. Help jij mee?

  • €25: Bijdrage aan uitrusting walvisonderzoeker
  • €40: Een uur analyse van walvisdata
  • €50: Geluidsalarm voor 100 meter visnet

Waarom is het belangrijk om de walvis te beschermen?

Walvissen zijn prachtige dieren, én ze spelen een nuttige, bijzondere rol in onze strijd tegen klimaatverandering. Ze slaan tijdens hun leven grote hoeveelheden CO2 op in hun lichaam. Als walvissen sterven nemen ze die CO2 mee naar de bodem van de oceaan, waar het opgeslagen blijft. Ook heeft walvispoep een belangrijke invloed op CO2 in de atmosfeer. De poep is namelijk voedsel voor fytoplankton. Dat zijn kleine diertjes die CO2 opnemen en omzetten in zuurstof. Meer eten voor fytoplankton betekent dus minder CO2 in de lucht.