Steun WWF met je bedrijf

Steve Morello / WWF

Geef met je bedrijf een bijdrage aan WWF

Om ons werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften. Ook als bedrijf kun je je betrokkenheid bij de natuur laten zien door ons (structureel) te steunen met een gift.

Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Giften zijn zonder drempel aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie over de fiscale voordelen voor giften vanuit bedrijven vind je op de website van de Belastingdienst.


Je kunt je gift overmaken op NL31 RABO 030 0000 030, t.n.v. Wereld Natuur Fonds te Zeist.

 

Werk je bij een corporate finance company, beleggingskantoor, advocatenkantoor of investment agency? Dan is een WWF-Deal vast ook interessant voor jou.

 

Transparant over financiële steun aan het WWF

Als wereldwijd netwerk willen we volledig transparant zijn over wie ons financieel steunt en is iedere samenwerking gericht op natuurbeschermingsdoelen. Daarom zijn er ook beperkingen opgesteld voor samenwerking met of het aangaan van een financiële relatie met bedrijven wanneer deze risico's of reputatieschade met zich mee kunnen brengen. Zo accepteert WWF bijvoorbeeld geen financiële steun van bedrijven die gericht zijn op de productie en handel in fossiele brandstoffen (specifiek olie, gas en kolen). Meer weten? Neem contact met ons op!

Bedrijven die je voorgingen

International Card Services heeft €5.000 ingezameld

Via een klanttevredenheidsonderzoek heeft International Card Services (ICS) €5.000 ingezameld voor WWF. Bedankt!

International Card Services

ICS draagt het WWF al een aantal jaren een warm hart toe door de uitgifte van de Visa World Panda Card. Elke jaar houdt ICS een klanttevredenheidsonderzoek waarbij een donatie aan een goed doel wordt gedaan. Dit jaar is de keuze gevallen op een extra donatie aan het WWF, omdat ICS erg tevreden is over dit partnerschap en de activiteiten van het WWF daarom graag extra ondersteunt.

Medewerkers Renewi kiezen voor een donatie

Bijna 200 medewerkers van Renewi hebben in december gekozen om de waarde van hun eindejaarspakket beschikbaar te stellen voor een donatie aan het WWF. Deze donaties samen hebben geresulteerd in een fantastisch bedrag van € 7.500 voor de natuur! Daarnaast heeft Renewi vanuit het Verenigd Koninkrijk besloten geen wenskaarten voor de feestdagen te printen, maar het equivalent te doneren aan het WWF. Deze donatie bedroeg ook nog eens het fantastische bedrag van £3.000!

Astrid Kortekaas
Hoofd Vakgroep Marketing, Communicatie en Educatie, Diergaarde Blijdorp
"Diergaarde Blijdorp wil bezoekers inspireren de natuur te behouden. Blijdorp werkt daarom graag met WWF aan een gezamenlijke missie voor wereldwijd natuurbehoud en steunt het onderzoek over gedrag van ijsberen op Spitsbergen"