Eenmalige gift

Er is geen adres gevonden met opgegeven postcode en huisnummer. Controleer of dit juist is ingevuld.
Help ons de tijger terug te brengen naar Kazachstan

Wat WWF met je gift doet

Met jouw gift:

  • Herstellen we het ecosysteem  door duizenden bomen te planten en wilde grazers terug te brengen naar het gebied
  • Bouwen we radiostations, checkpoints en trainen we anti-stroperijbrigades
  • Organiseren we informatiecampagnes om mens-dierconflicten te voorkomen