Emilie Reuchlin-Hugenholtz / WWF
toekomstkunde20-21

Help de Noordzee!

Les 46: Toekomstkunde over de Noordzee. Ontdek samen met jouw groep welke bijzondere onderwaternatuur er in onze wateren te vinden is. Kinderen leren over de schoonheid van de Noordzee, maar ook waarom riffen en schelpdierbanken erg belangrijk zijn!

Carlien Bootsma

Schelpdierriffen

Oesters de zee in gooien? Jazeker! WWF werkt aan een groot plan om de Noordzee-natuur te herstellen. Waar vroeger 30% van de Noordzeebodem uit riffen en schelpdierriffen bestond, is daar nu weinig meer van over. 

Mensen hebben veel uit de zee genomen, maar er niks voor teruggedaan. Daar leren kinderen meer over met deze les! Ze weten waarom het slecht gaat met de Noordzee-natuur, maar ook wat oplossingen zijn!

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen maken kennis met verschillende soorten dieren in de Noordzee en luisteren naar een verhaal van Emilie van WWF. Zij vertelt over het onderwaterleven in de Noordzee en waarom het daar niet zo goed mee gaat. Kinderen leren vervolgens hoe WWF de Noordzee weer gaat herstellen. Uiteindelijk versieren ze een oester-schelp, met een mooie wens voor de Noordzee!

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen ontdekken dat de Noordzee erg veelzijdig is en gaan zelf op zoek naar weetjes. Ze luisteren naar een verhaal van Emilie van WWF. Zij vertelt over het onderwaterleven in de Noordzee en waarom het daar niet zo goed mee gaat. Kinderen leren vervolgens hoe WWF de Noordzee weer gaat herstellen met behulp van 3D-riffen. Uiteindelijk versieren ze een oester-schelp, met een mooie wens voor de Noordzee!

Extra: Kijken naar de Noordzee

Schooltv heeft een grote database aan geschikt filmmateriaal over de Noordzeenatuur! Gebruik dit eventueel om je les in te leiden of af te sluiten. Het videomateriaal vind je hier.

ARK Natuurontwikkeling werkt samen met WWF aan het herstel van de Noordzee. Ze hebben leuke gratis zoekkaarten/schoolkaarten beschikbaar, die kun je hier downloaden!

Achtergrondinformatie van WWF

WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Red het rif

Helaas is het nog steeds nog geen uitzondering anno 2021: de overheid die vernietigende activiteiten toestaat in beschermde natuurgebieden. En dat terwijl we geen natuur meer mogen verliezen als we af willen van het pad van vernieling, welke door de VN als een suïcidale oorlog is bestempeld. Op zee is de situatie vaak nog erger dan op land; zo ook voor onze Noordzee waar op dit moment geen enkel gebied effectief beschermd is. Qua oppervlakte heeft minder dan een half procent (ja, echt… <0.5%) daadwerkelijk enige vorm van bescherming gekregen.
Meer info
Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info
WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste stap in extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!