WWF / Carlos Drews

De olifant van de regenwouden

Deze prachtige dieren worden nog steeds ernstig bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied en conflicten tussen mens en dier.

 • Status: Kwetsbaar
 • De kleinere bosolifant leeft in de dichte regenwouden van West- en Centraal-Afrika.

Bosolifant

De bosolifant komt voor in de altijd vochtige regenwouden rond de evenaar in centraal en West-Afrika. De Afrikaanse regenwouden kenmerken zich door zogenaamde ‘bai’s’, open gebiedjes midden in de bossen waar dieren komen om te drinken en mineralen uit de aarde op te likken.

Bosolifanten zijn een ondersoort van de Afrikaanse olifant en leven in de dichtbeboste regenwouden van West- en Centraal-Afrika.

Bosolifanten zijn kleiner dan savanneolifanten, de andere ondersoort van Afrikaanse olifanten. Hun oren zijn meer ovaal van vorm en hun slagtanden zijn rechter en wijzen naar beneden. Er zijn ook verschillen in de grootte en vorm van de schedel en het skelet. Bosolifanten komen het meest voor in landen met relatief grote blokken dicht bos.

De bosolifant en de savanneolifant verschillen zoveel van elkaar dat ze ook wel eens als twee verschillende soorten worden beschouwd. (Maar zolang de discussie onder wetenschappers daarover duurt spreken we van twee ondersoorten bij de Afrikaanse olifant.)

WWF / Carlos Drews

Wat is er aan de hand?

De toestand van de bosolifant is zeer kwetsbaar, omdat deze prachtige dieren nog steeds ernstig worden bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied en conflicten tussen mens en dier.

Waarom is het belangrijk om de bosolifant te beschermen?

Bosolifanten komen voor in dichte bossen en zijn essentieel voor de verspreiding van de zaden van veel regenwoudbomen. De zaden van sommige van deze bomen kiemen pas nadat ze door het spijsverteringskanaal van de olifant zijn gegaan.

Martin Harvey / WWF

Waardoor wordt de bosolifant bedreigd?

 • 1

  Stroperij

  Bosolifanten worden voornamelijk bedreigd door stroperij voor bushmeat en ivoor. Elk jaar worden duizenden bosolifanten gedood om aan de illegale internationale vraag naar ivoor te voldoen. De slagtanden van bosolifanten zijn rechter en het ivoor is dichter waardoor bosolifanten zeer gewilde prooien zijn van stropers.

  Lees verder
 • 2

  Verdwijnend leefgebied

  Afrikaanse olifanten hebben minder ruimte om te zwerven dan ooit tevoren. Commerciële houtkap, plantages voor biobrandstoffen en winningsindustrieën zoals houtkap en mijnbouw vernietigen niet alleen leefgebieden, maar geven ook open toegang tot afgelegen olifantenbossen voor stropers. Armoede, gewapende conflicten en de ontheemding van mensen door burgerconflicten dragen ook bij tot verlies en versnippering van leefgebieden. Al deze duwen olifanten naar kleinere eilanden met beschermde gebieden en belemmeren de vrijheid van olifanten om rond te zwerven.

  Lees verder
 • 3

  Mens-dier conflicten

  Naarmate leefgebieden kleiner worden en menselijke populaties zich uitbreiden, komen mensen en olifanten steeds meer met elkaar in contact. Waar boerderijen grenzen aan het leefgebied van olifanten of de migratiecorridors van olifanten blokkeren, kan schade aan gewassen en dorpen gemeengoed worden. Dit leidt vaak tot conflicten die olifanten vaak verliezen.

  Lees verder

Wat doet WWF?

Het WWF-programma voor de Afrikaanse olifant is actief in landen in Afrika die ten zuiden van de Sahara liggen en waar nog olifanten voorkomen. Het geeft strategische steun en begeleiding om ervoor te zorgen dat de olifant een toekomst heeft in Afrika. De verschillende WWF-kantoren in centraal, zuidelijk, oostelijk en westelijk Afrika werken samen met een groot aantal partners. Het programma streeft naar het behoud van levensvatbare populaties bos- en savanneolifanten in tenminste 10 landen.

Meer weten?

Julia Thiemann / WWF-Germany
Olifantsoorten
Olifantsoorten
Lees meer over de verwanten van de bosolifant, zoals bijvoorbeeld de savanneolifant!
Daniël Nelson
Tropisch Afrika
Tropisch Afrika
Lees meer over het leefgebied van de bosolifant.

Gerelateerde artikelen

Elephant Connection

Ruim baan voor olifanten

Voor de vele olifanten in de Kavango-Zambezi-regio (KAZA) in zuidelijk Afrika ziet het er gunstig uit: bij Sioma Ngwezi National Park in Zuidwest-Zambia blijkt een gebied vrije doorgang te kunnen bieden aan olifanten. Ze kunnen er vrij doorheen bewegen om van regio’s met een hoge olifantendichtheid naar streken te trekken waar meer ruimte, voedsel en water voor ze is. In een deel van Afrika waar zoveel olifanten zijn dat de natuur en mensen eronder lijden, is dat een zeer welkom bericht.

Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Reddingsplan grootste grensoverschrijdend natuurgebied in Afrika

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt.
Meer info
Lisa Dunn / WWF

Legale ivoorhandel discussiepunt tijdens CITES

Moet de handel in ivoor weer worden toegestaan? Deze vraag werd de afgelopen dagen behandeld tijdens de bijeenkomst van CITES, het internationale verdrag dat de handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Singapore verbiedt ivoorhandel vanaf september 2021

WWF juicht de aankondiging van Singapore om de binnenlandse markt voor ivoor te sluiten toe. Dit is een nieuw hoogtepunt in de reeks maatregelen die het land neemt ten aanzien van illegale handel in wilde dieren. Het verbod biedt geen ruimte voor uitzondering, waarmee het een van ’s werelds strengste maatregelen kan worden.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Geplande dam in Zambiaanse Luangwa-rivier gaat niet door

Hoopvol nieuws uit Zambia: de regering heeft de plannen voor een enorme waterkrachtdam in de Luangwa-rivier stopgezet. Dat is goed voor de natuur én voor de mensen die er leven!
Meer info
James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Hervatting olifantenjacht in Botswana geen goed plan

In Botswana heeft een overheidscommissie het advies gegeven om de jacht op olifanten weer te hervatten. WWF vindt dit geen goed idee, en denkt dat er andere oplossingen zijn voor de overlast die de olifanten veroorzaken.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!